Новости

Politica fiscală și vamală 2020 a trecut de Guvern

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 a fost astăzi aprobat de Guvern. Astfel, în anul următor vor fi implementate o serie de măsuri noi, printre care: modificarea tratamentului de impozitare a donațiilor, permiterea la deducere a datoriilor în valoare de până la 1000 lei cu termenul de expirare mai mare de trei ani, aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri a agenților economici insolvabili, aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți etc. După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, scopul proiectului derivă din obiectivul Guvernului și al Ministerului Finanțelor în raport cu mediul de afaceri de a asigura simplitatea, claritatea și comoditatea procesului de calculare și achitare a impozitelor și taxelor. Asigurarea unui sistem de impozitare și taxe just, eficient și cu minimum de incomodități pentru sectorul privat reprezintă una din prioritățile Guvernului. Măsurile propuse sunt solicitate și așteptate de mediul de afaceri, a subliniat ministrul. Totodată, el a comunicat că proiectul a fost consultat cu autorități publice, 24 asociații de business, pe platforma Comisiei pentru consultări și negocieri colective, precum și a Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător, fiind formulate, în total, circa 500 de propuneri. Potrivit notei informative a proiectului, măsurile vizează asigurarea unor condiții clare, echitabile și competitive de dezvoltare a mediului de afaceri, edificarea veniturilor proprii prin asigurarea nivelului de finanțare, îmbunătățirea și simplificarea mecanismelor fiscale naționale, precum și asigurarea echității și stabilității fiscale. Astfel, art. 24 din Codul fiscal va fi completat cu alineatul 192, prin care se va introduce dreptul agentului economic de a beneficia de deducere pentru plăți efectuate salariaților sau în folosul acestora din care au fost reținute impozite salariale. Totodată, capitolul 103, va reglementa regimul fiscal al persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse agricole din horticultură și fitotehnie și de obiecte ale regnului vegetal. Prin aceasta se urmărește implementarea unui nou regim fiscal pentru persoanele fizice care colectează produse agricole și le comercializează agenților economici. Potrivit prevederilor, agentul economic care va efectua achiziția de la persoanele fizice a produselor agricole din horticultură și fitotehnie vor reține la sursa de plată un impozit în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice. Totodată, la colectarea producției agricole, cantitatea totală și locul colectării produselor se va documenta zilnic în baza unui act, iar la recepționarea mărfii agentul economic va întocmi un act de achiziție pentru mărfurile achiziționate. De asemenea, în scopul simplificării procesului de raportare și achitare a impozitelor de către sectorul privat, se prevede unificarea termenului de declarare și achitare a impozitului pe bunurile imobiliare la data de 25 septembrie. Se preconizează că stabilirea unui termen unic va genera o previzibilitate mai clară și posibilitate de monitorizare a achitărilor impozitului pe bunurile imobiliare, care reprezintă una din sursele importante de venituri pentru autoritățile locale. O altă noutate este abrogarea art.1181 din CF, ce se referă la Registrul general electronic al facturilor fiscale. Astfel, va fi anulată obligația de înregistrare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării, a facturilor fiscale în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de 100 mii lei. De asemenea, documentul mai prevede scutirea de impozit pe venit a asociațiilor de coproprietari în condominiu, abrogarea normei de limitare a deducerii în sumă de 200 mii lei pentru autoturismele procurate de agenții economici care nu sunt utilizate în procesul de producție și prestare a serviciilor, deducerea cheltuielilor suportate de către beneficiarii de lucrări pentru transportarea și hrana lucrătorilor zilieri, implementarea declarației furnizorului, implementarea atestatului de origine în calitate de dovadă de origine preferențială a mărfurilor etc. Se preconizează că, în urma implementării măsurilor incluse în proiect, vor fi acumulate la buget venituri suplimentare în sumă de 180 mil. lei. În debutul ședinței Guvernului, prim-ministrul, Ion Chicu, a menționat că pe agenda ședinței sunt incluse cele mai importante documente financiare ale țării, iar de deciziile Guvernului depinde cum va evolua economia și domeniul social al țării nu doar în anul viitor, dar și pentru o perioadă mai îndelungată.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

3329 просмотры

Дата публикации:

27 Ноябрь /2019 14:55

Catalogul tematic

Новости | Бюджетно-налоговая политика

Ключевые слова

politica bugetar-fiscala | guvern Moldova | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon