Новости

Politica fiscală și vamală 2020: ce exporturi vor fi scutite de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale

Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la export ar putea să nu fie percepută pentru mărfurile expediate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale a căror valoare nu depășeşte 1 000 euro. Prevederea se conține în proiectul Politicii fiscale și vamale pentru anul 2020. Astfel, se propune completarea notei anexei nr. 2 a Legii cu privire la tariful vamal cu o normă ce prevede scutirea de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor exportate prin trimiteri poștale a căror valoare nu va depăși suma indicată supra. Prevederea are ca scop reducerea la minimum a costurilor de export suportate de mediul de afaceri, precum și încurajarea comerțului online. În acest context, reamintim că, la 30 octombrie curent, a intrat în vigoare Ordinul Serviciului Vamal nr. 408-O din 04.09.2019 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor exportate de către agenți economici prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, care reglementează procedura respectivă. Totodată, Serviciul Vamal a dezvoltat un bloc informațional adițional în cadrul ASYCUDA World în vederea simplificării procesului de transmitere a coletelor poștale cu o valoarea de până la 1 000 euro. Implementarea procedurilor simplificate de declarare a trimiterilor poștale la export va impulsiona dezvoltarea comerțului online și va stimula întreprinderile mici și mijlocii să se extindă și să-și comercializeze produsele la nivel global. Aceasta va permite reducerea timpului de procesare, a costurilor și a cerințelor față de mediul de afaceri care, prin intermediul platformelor online, comercializează produse. Notă: Subiectul declarării periodice a mărfurilor exportate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale a fost discutat pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, în cadrul unei ședințe la care au participat reprezentanți ai Serviciului Vamal și ai mediului de afaceri. Referitor la declararea periodică s-a menționat că aceasta este o soluție pentru agenții economici mici și mijlocii în cazul exportului prin intermediul trimiterilor poștale internaționale în situațiile în care valoarea mărfii nu este mare, iar costul transportului este foarte înalt. De această măsură pot beneficia toți agenții economici, cu excepția celor ce efectuează operațiuni vamale cu mărfurile accizate.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

1741 просмотры

Дата публикации:

21 Ноябрь /2019 08:01

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Export | trimiteri poștale | politica bugetar fiscala | monitorul.fisc.md | ministerul finanţe

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon