Новости

Poșta Moldovei a obținut statutul de Operator Economic Autorizat

Parteneriatul Strategic între Serviciul Vamal și Poșta Moldovei în domeniul facilitării comerțului și digitalizării economiei a fost încheiat în cadrul evenimentului desfășurat astăzi, 8 aprilie 2021. Obiectivele acestui parteneriat țin de impulsionarea digitalizării economiei naționale și include mai multe acțiuni, cum ar fi: simplificarea procedurilor vamale, îmbunătățirea securității corespondenței, sporirea schimbului de date electronice, aprobarea unor formulare poștale în calitate de declarații vamale, facilitarea prelucrării datelor în cadrul trimiterilor poștale, inclusiv  obținerea de către autoritatea poștală a statutului de AEO, care a devenit prima instituție de stat care a obținut statutul AEO.
 
Cu această ocazie,  Sergiu Burduja, directorul Serviciului Vamal, a menționat că instituțiile împărtășesc aceleași valori și promovează interesul economic pentru a continua dezvoltarea și modernizarea autorităților, în special, prin digitalizarea proceselor de interacțiune, având drept scop final facilitarea comerțului internațional.
 
Poșta Moldovei este unul din componentele-cheie ale comerțului electronic atât la nivel național, cât și internațional, iar obținerea statutului de AEO este indispensabilă. Grație acestuia, Poșta va deveni un partener de încredere atât în relațiile cu vama, cât și cu partenerii de afaceri, și va spori fidelitatea clienților, a menționat directorul Serviciului Vamal.
 
La rândul său, Vitalie Zaharia, directorul interimar al Î.S. Poșta Moldovei,  a menționat că semnarea acordului de colaborare cu Serviciul Vamal este un moment important, iar unul din obiective acestuia se realizează chiar astăzi – acordarea statutului AEO, care a fost posibilă datorită suportului permanent al partenerului strategic de dezvoltare – Programul USAID Reforme Structurale în Moldova.
 
Acest statut prezumă anumite condiții operaționale, iar Poșta Moldovei, cu siguranță, va obține beneficii și facilități care se vor răsfrânge asupra tuturor celor care participă la circuitul e-commerce. Această certificare vamală a fost obținută până în prezent doar de administrațiile poștale din 5 țări: România, Olanda, Ungaria, Cehia și Slovenia, iar de astăzi și Poșta Moldovei obține acest deziderat, care, în primul rând, se caracterizează prin credibilitate, siguranță și încredere, a declarat directorul instituției.
 
Potrivit acestuia, autoritatea va continua să implementeze și alte măsuri pentru a spori automatizarea procedurilor poștale, cum ar fi crearea unui Centru Multifuncțional Republican de procesare a trimiterilor poștale și obținerea licenței pentru operarea cu moneda electronică.
 
Douglas Muir, directorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova,  a menționat că Programul are o colaborare fructuoasă cu ambele instituții, care sunt extrem de importante în dezvoltarea comerțului electronic.
 
Poșta Moldovei deține toate operațiunile și procesele pentru asigurarea clienților săi servicii de încredere și de calitate. Digitalizarea proceselor în cadrul acestei instituții este un pas important inclusiv în realizarea Foii de parcurs privind digitalizarea economiei, aprobată anul trecut de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Colaborăm în continuare cu Poșta Moldovei pentru modernizarea paginii web, la fel cum am oferit suport și la dezvoltarea paginii Serviciului Vamal. În această platformă vor fi integrate toate operațiunile ce țin de import și export, a menționat directorul Programului.
 
Potrivit Tatianei Moraru, șef secție AEO și simplificare vamală, beneficiile statutului AEO țin de facilitarea accesului la simplificări vamale, număr redus de controale fizice și documentare, notificarea prealabilă în cazul selecției pentru control vamal, tratamentul prioritar în cazul selecției pentru controlul vamal, alegerea amplasamentului pentru efectuarea controalelor vamale, accesul prioritar în zonele de control vamal, recunoaștere mutuală cu alte țări terțe, precum și prelungirea sau amânarea achitării plăților aferente vămuirii mărfurilor.
 
Menționăm că statutul de AEO poate fi obținut de orice agent economic rezident și care întrunește condițiile prevăzute la art. 1953 din Codul Vamal. De acest statut beneficiază 115 agenți economici.
 
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Таможенная Служба Республики Молдова

978 просмотры

Дата публикации:

08 Апрель /2021 12:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Poşta Moldovei | Serviciul Vamal | statut AEO | reforme structurale | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon