Новости

Prevenirea și combaterea spălării banilor: amendarea legislației

Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 (aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 239 din 16 decembrie 2020) ar putea fi completată cu noi acțiuni, ca urmare a identificării unor deficiențe în urma prezentării raportului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru prima perioadă de raportare.
 
Totodată, în contextul derulării procesului de evaluare a țării noastre de către Forumul Global al OECD privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale, experții au formulat o serie de recomandări de îmbunătățire a domeniilor evaluate. În acest context, în Parlament este înregistrat proiectul de hotărâre ce prevede modificarea Hotărârii nr. 239/2020.
 
Astfel, în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei ar putea fi incluse măsuri ce vizează activitatea organizațiilor necomerciale, cum ar fi: elaborarea ghidurilor și materialelor informative privind riscurile de finanțare a terorismului în activitatea organizațiilor necomerciale, revizuirea categoriilor de ONC considerate a fi cu risc înalt din perspectiva finanțării terorismului, dar și elaborarea cadrului legal necesar în vederea impunerii obligativității deschiderii unui cont bancar de către ONC. Totodată, se propune includerea unei acțiuni ce vizează monitorizarea activității ONC prin prisma riscurilor de neconformare fiscală cu aplicarea măsurilor corespunzătoare.
 
De asemenea, documentul va fi suplinit cu acțiuni ce vizează:
  • elaborarea cadrului legal de amendare a legislației în vederea stabilirii organului cu funcții de supraveghere a jocurilor de noroc;
  • modificarea cadrului legal privind capitalul social și introducerea unor criterii cu referire la fondatori și administrator al organizațiilor de creditare non-bancare la cerințele legislației în domeniu;
  • elaborarea și aprobarea cadrului legal în vederea stabilirii unui termen-limită de prezentare a informațiilor cu privire la beneficiarul efectiv de către toate persoanele juridice, inclusiv obligativitatea actualizării periodice a acestor date.
 
În același timp, în vederea remedierii unei deficiențe constatate continuu cu referire la colectarea și stocarea datelor statistice, se impune necesitatea stabilirii unor indici la nivel național, care ar reflecta activitățile organelor cu competențe în domeniu și țin de statistica privind cererile primite/ transmise privind sechestrele și confiscările, statistica privind Registrul de stat al unităților de drept, statistica privind valorile valutare declarate de persoanele fizice și juridice, statistica privind confiscarea extinsă etc.
 
Reamintim că, în conformitate cu HP nr. 239/2020, până la data de 1 februarie a fiecărui an SPCSB prezintă Parlamentului și Guvernului raportul de implementare a Strategiei pe anul precedent, iar până la data de 15 februarie, după caz, elaborează și prezintă spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

780 просмотры

Дата публикации:

20 Май /2022 07:56

Тематика:

Новости

Ключевые слова

prevenirea spalarii banilor | Amendament | parlamentul RM | Proiect

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon