Новости

Procesul de insolvabilitate. Perfecționarea cadrului legal continuă

Cadrul normativ privind procesul insolvabilității va fi îmbunătățit, pentru a elimina toate constrângerile cu care se confruntă agenții economici în procesul de inițiere și derulare a insolvabilității. Astăzi, 14 decembrie, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM a avut loc o ședință de lucru, în discuție fiind puse dificultățile cu care se confruntă antreprenorii atunci când ajung în incapacitatea de plată și/sau aplică cadrul normativ aferent domeniului insolvabilității.

 

Reamintim că, recent, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, prin care se propune modificarea Legii insolvabilității și a Codului de procedură civilă prin ajustarea căii de atac, care va putea fi exercitată împotriva hotărârilor instanței de insolvabilitate, în corespundere cu procedura generală de contestare a hotărârilor emise de judecători prevăzută în CPC, precum și în concordanță cu nivelul instanțelor competente.

 

Totodată, în luna august 2020 au intrat în vigoare noi prevederi la Legea insolvabilității, ce vizează ținerea Registrului cauzelor de insolvabilitate, îmbunătățirea mijloacelor de apărare a debitorului, separarea bunurilor imobile construite în baza contractelor de investire în construcția de locuințe etc.

 

În același timp, entitățile continuă să se confrunte cu un șir de probleme, îndeosebi în contextul actual al pandemiei, când o serie de întreprinderi sunt nevoite să-și diminueze operațiunile pentru a rezista.

 

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a recomandat reprezentanților mediului de afaceri să vină cu propuneri concrete de modificare a Legii insolvabilității, care vor fi examinate și integrate într-un nou proiect de modificare a legii, pentru a face mai simplu și mai clar modul de soluționare a litigiilor și de derulare a procesului de insolvabilitate.

 

În cadrul discuțiilor participanții au menționat că se confruntă cu mai multe probleme ce țin de: lipsa unui prag minim de la care debitorii să solicite inițierea procesului de insolvabilitate, tergiversarea termenelor în cadrul procesului, evaluarea bunurilor gajate de către bancă, nerespectarea Planului procedurii de restructurare etc.

 

În acest context, directorul adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii, Igor Ciloci, s-a referit la problemele ce țin de modul de executare a creanţelor şi a cheltuielilor masei debitoare, menționând despre necesitatea modificării art. 43 ce reglementează acest aspect. De asemenea, s-a solicitat și crearea unui Fond de garantare a creanțelor salariale pentru achitarea datoriilor salariale etc.

 

 

Reprezentanții ODIMM au informat despre elaborarea Programului „A doua șansă”, dedicat antreprenorilor aflați în prag de insolvabilitate, care la momentul de față se regăsește pe agenda Ministerului Economiei.

 

 

Potrivit datelor oferite de Veronica Homov, șefa Direcției Proceduri de Insolvabilitate din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, la autoritatea fiscală sunt înregistrate circa 3 mii de dosare în procedură de insolvență, dintre care peste 80 de dosare sunt proceduri de restructurare. De asemenea, reprezentantul SFS s-a referit la unele modificări operate la Legea insolvabilității operate prin Legea nr. 141/2020, cum ar fi cele din art. 24 alin.5) ce se referă la aplicarea măsurilor de asigurare în perioada de observație.

 

 

Comunitatea de afaceri va transmite propunerile de modificare a cadrului normativ aferent Legii insolvabilității până la 21 decembrie curent la Secretariatul Consiliului Economic.

 

Vă propunem să consultați și următoare articole la acest subiect:

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1260 просмотры

Дата публикации:

14 Декабрь /2021 12:43

Catalogul tematic

Новости | Несостоятельность

Ключевые слова

insolvabilitate | Consiliul Economic

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon