Новости

Proiectul bugetului Chişinăului

Pentru anul 2018 veniturile generale ale bugetului municipal se estimează în sumă de 3621429,6 mii lei. Consilierii municipali sunt în proces de discuții a proiectului bugetului pentru anul viitor. Potrivit proiectului, din totalul veniturilor cele proprii vor constitui 443611,9 mii lei sau 12,2%, iar defalcările de la impozitele şi taxele de stat vor acoperi 1279500,0 mii lei sau 35,3% din buget. Încasările de la prestarea serviciilor cu plată se estimează în sumă de 66714,6 mii lei sau 1,8%, plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public va aduce în bugetul municipal circa 13805,9 mii lei sau 0,4%. Donaţiile voluntare interne pentru instituţiile bugetare se estimează la 755,0 mii lei. Totodată, veniturile bugetului în anul 2018 din contul transferurilor de la bugetul de stat constituie 1807242,2 mii lei faţă de 1713736,8 mii lei aprobate în bugetul pe anul 2017 sau cu o majorarea de 93505,4 mii lei. Comparativ cu prevederile aprobate pe anul 2017, veniturile globale ale bugetului pentru anul 2017 s-au majorat cu 264745,0 mii lei sau cu 7,9 % şi cu 476273,7 mii lei sau cu 15,1 % faţă de cel executat pe anul 2016. Cât privește cheltuielile bugetului municipal Chişinău pe anul 2018, acestea se estimează în sumă totală de 3901025,7 mii lei, în raport cu bugetul aprobat pe anul 2017 cu o creştere de 125987,6 mii lei sau cu 3,3%. Potrivit documentului, ponderea majoră în totalul cheltuielilor bugetului municipal o deţin cheltuielile de ordin social – 61,6% sau, în valoare nominal, 2402247,0 mii lei. Grupele principale de cheltuieli sunt învăţământul, cultura, ocrotirea sănătăţii, protecția socială, cu o creştere cu 5,8% faţă de indicii aprobaţi pe anul 2017 sau cu 131756,8 mii lei. În același timp, cheltuielilor ce țin de gospodăria comunală, transportul şi gospodăria drumurilor le revin 26,7 % din totalul cheltuielilor şi constituie 1041318,2 mii lei, cu o descreştere de 14,7% sau cu 178755,8 mii lei comparativ cu anul 2017. Pentru programul de investiţii şi reparaţii capitale pe anul 2018 se vor cheltui mijloace în sumă de 100000,0 mii lei sau 2,5% din totalul cheltuielilor. Pentru întreţinerea autorităţilor executive şi organelor administrative se prevăd 125686,2 mii lei, cheltuieli ce includ toate activitățile instituțiilor respective (aparatului Primăriei, preturilor, direcțiilor Consiliului municipal Chișinău), inclusiv cheltuielile ce țin de demolarea construcțiilor neautorizate – 3500,0 mii lei, câte 700,0 mii lei pentru fiecare pretură, dintre care 200,0 mii lei pentru realizarea măsurilor de accesibilitate la infrastructura socială a persoanelor cu dizabilități. În anul viitor, din contul mijloacelor proprii, se prevăd mijloace financiare în volum total de 87839,8 mii lei pentru întreținerea instituțiilor și serviciilor sociale și 25000,0 mii lei pentru Fondul municipal Chișinău de susținere socială a populației. Compensaţiile pentru călătoria în transport (câte 70 lei lunar) se estimează în sumă de 62437,6 mii lei pentru 73694 beneficiari. Ajutoarele sociale pentru încălzirea locuinţelor vor costa 97279,7 mii lei pentru 42474 beneficiari. Primăria va mai cheltui mijloace în sumă de 7000,0 mii lei pentru acordarea ajutoarelor materiale pentru sărbătorile de Paşti pensionarilor, veniturile cărora nu depăşesc 1450 lei lunar. Rambursarea dobânzii la creditele ipotecare pentru angajaţii bugetari se estimează la 670,0 mii lei. Pentru anul 2018 bugetul municipal Chişinău se preconizează cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 279596,1 mii lei. Sursele de finanţare a deficitului vor fi obţinute din mijloacele obținute din vânzarea apartamentelor în sumă de 2000,0 mii lei, împrumuturile externe în sumă de 277393,9 mii lei și împrumuturile interne în sumă de 150000,0 mii lei.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1091 просмотры

Дата публикации:

28 Ноябрь /2017 16:36

Тематика:

Местные сборы | Новости | Юридическое лицо

Ключевые слова

buget local | venituri | cheltuieli | deficit bugetar | Chisinau

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon