Новости

Proiectul politicii fiscale și vamale 2020: confirmarea originii mărfurilor pe propria răspundere

Exportatorii vor prezenta, începând cu anul viitor, Atestatul de origine – dovada întocmită de exportatorul mărfurilor în cadrul Sistemului Generalizat de Preferințe acordat Republicii Moldova, prin care acesta confirmă, pe propria răspundere, originea mărfurilor. Prevederea este inclusă în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020, fiind propusă completarea Legii cu privire la tariful vamal cu art. 243, ce va reglementa aplicarea atestatului de origine. Astfel, va fi implementat un nou mecanism de certificare a originii preferențiale a mărfurilor exportate în Confederația Elvețiană și Regatul Norvegiei, în contextul Sistemului Generalizat de Preferințe. Suplimentar, această completare va oferi posibilitate exportatorilor de a declara, pe propria răspundere, originea mărfurilor exportate în țările care aplică sistemul exportatorilor înregistrați (REX) în raport cu Republica Moldova. Prin urmare, va fi exclusă necesitatea de a solicita organului vamal eliberarea certificatelor de origine de forma A. Potrivit proiectului, implementarea mecanismului de certificarea a originii preferențiale a mărfurilor pe propria răspundere a exportatorului va fi posibilă ca urmare a depunerii la Serviciul Vamal a unei cereri de obținere a statutului de exportator înregistrat, după care organul vamal înregistrează solicitantul în sistemul exportatorilor înregistrați al Comisiei Europene (sistemul REX), prin atribuirea acestuia a unui număr REX de identificare. Astfel, odată cu înregistrarea exportatorului și atribuirea acestuia a numărului REX, Serviciul Vamal asigură informarea autorității vamale a Elveției și Norvegiei despre faptul că entitatea este un exportator înregistrat și că acesta are dreptul să probeze pe propria răspundere că mărfurile exportate sunt originare „Republica Moldova”.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

1887 просмотры

Дата публикации:

21 Ноябрь /2019 11:01

Catalogul tematic

Новости | Бюджетно-налоговая политика

Ключевые слова

politica bugetar fiscala | Proiect | certificat de origine | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon