Новости

Proiectul politicii fiscale și vamale 2020: Declarația furnizorului

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 propune completarea Legii cu privire la tariful vamal cu art.244, care va reglementa Declarația furnizorului/declarația pe termen lung a furnizorului, iar modelul declarației va fi stabilit de Guvern. Astfel, Declarația furnizorului va fi întocmită de furnizor, prin care acesta oferă exportatorului informațiile necesare pentru a determina caracterul originar al mărfurilor în scopul dispozițiilor care reglementează schimburile comerciale preferențiale între Republica Moldova și anumite țări sau teritorii. Prin prisma „declarației furnizorului/declarației pe termen lung a furnizorului” acesta devine persoana responsabilă care oferă exportatorului mărfurilor documentul justificativ cu informațiile necesare pentru a determina caracterul originar al mărfurilor. Prin urmare, această declarație va servi drept document probator referitor la prelucrarea efectuată asupra materiei prime în sensul stabilirii originii mărfurilor, poate fi prezentat de către exportator Serviciului Vamal la solicitarea de către acesta a certificatului de circulație EUR-1 (cu aplicarea cumulării totale) pentru a exporta mărfuri în statele CEFTA. Potrivit proiectului, furnizorul poate întocmi declarația în orice moment, chiar și după livrarea mărfurilor, atașând declarația la documentul comercial privind trimiterea respectivă, în care descrierea mărfurilor este suficient de detaliată pentru a permite identificarea lor. O altă noutate este că, în cazul în care un furnizor livrează regulat mărfuri de același tip unui exportator, iar caracterul originar al acestora este același, furnizorul poate întocmi o singură declarație pentru livrările ulterioare denumită Declarația pe termen lung a furnizorului. Aceasta poate fi întocmită pentru o perioadă de valabilitate de până la doi ani de la data eliberării. O Declarație pe termen lung a furnizorului poate fi întocmită și cu efect retroactiv pentru mărfurile livrate înainte de întocmirea declarației cu perioada de valabilitate de până la un an înainte de data eliberării. Termenul de valabilitate se încheie la data la care a fost întocmită declarația pe termen lung a furnizorului. Proiectul mai prevede că furnizorul va informa imediat exportatorul sau comerciantul în cazul în care declarația pe termen lung a furnizorului nu este valabilă pentru unele sau pentru toate trimiterile de mărfuri livrate și care urmează a fi livrate. Potrivit notei proiectului, includerea Declarația furnizorului/declarația pe termen lung a furnizorului este necesară în vederea punerii în aplicare a Deciziei Comitetului mixt al Acordului Central European de Comerț Liber nr.3/2015 din 26.11.2015. Potrivit acestei decizii și în conformitate cu deciziile luate în cadrul Sub-comitetului pe vamă și reguli de origine, toate părțile CEFTA au decis ca, începând cu data de 1 iulie 2019, să fie aplicată cumularea totală și excluderea drawback-ului în comerțul între părțile CEFTA.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

3063 просмотры

Дата публикации:

22 Ноябрь /2019 08:00

Catalogul tematic

Новости | Бюджетно-налоговая политика

Ключевые слова

declaraţia | furnizor | CEFTA | Export | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon