Новости

Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea BASS pe anul 2013 a fost examinat în şedinţa publică a Curţii de Conturi

La 26 mai, curent, în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi a fost examinat Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. Scopul auditului a constat în verificarea şi evaluarea situaţiilor financiare din exerciţiul bugetar a anului 2013 şi oferirea unei asigurări rezonabile precum că Raportul prezintă o imagine reală şi fidelă. Auditul complex desfăşurat a constatat că, activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în anul 2013, ca şi în anii precedenţi, a fost orientată spre executarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale prin realizarea sarcinilor cu evidenţierea progreselor realizate:
  • aplicarea principiului „ghişeul unic” la înregistrarea plătitorilor de contribuţii sociale;
  • sporirea indicilor de acumulare a declaraţiilor;
  • aplicarea măsurilor de sancţionare a agenţilor economici restanţieri;
  • funcţionarea serviciului electronic de acces în regim on-line la contul curent al plătitorului la bugetul asigurărilor sociale de stat;
  • distribuirea parolelor de acces la contul curent al persoanelor asigurate;
  • intensificarea colaborării cu organele fiscale;
  • toate prestaţiile cuvenite beneficiarilor, aflaţi la evidenţă în număr de peste un milion de persoane, au fost achitate în termeni stabiliţi şi volume depline.
Totodată, s-a constatat că, anual creşte esenţial intensitatea muncii a specialiştilor Casei Naţionale, cauzată nu numai de numărul beneficiarilor de drepturi sociale aflaţi la evidenţă, dar şi de complexitatea prestaţiilor acordate. În urma analizei gestionării sistemului public de asigurări sociale echipa Curţii de Conturi a înaintat Casei Naţionale recomandări de perfecţionare a unor procese de activitate, care vor avea impact asupra participanţilor la formarea bugetului asigurărilor sociale de stat, printre care:
  • efectuarea verificării Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, cu reconcilierea datelor deţinute de unele autorităţi centrale de specialitate (Ministerul Justiţiei, Camera Înregistrării de Stat);
  • intensificarea aplicării măsurilor de constrîngere a contribuabililor, conform legislaţiei în vigoare, pentru neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor obligatorii, precum şi de utilizare a dreptului de verificare a veridicităţii declaraţiilor referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat şi autenticităţii actelor ce confirmă venitul asigurat;
  • întreprinderea acţiunilor în vederea deţinerii integrale a informaţiilor în conturile personale ale asiguraţilor.
În concluzia Raportului de audit, echipa Curţii de Conturi „oferă o asigurare rezonabilă că Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nu prezintă denaturări, iar situaţiile financiare sînt în conformitate cu cadrul de raportare aplicabil”.

via www.cnas.md

Учреждения:

Национальная Касса Социального Страхования РМ

1508 просмотры

Дата публикации:

27 Май /2014 12:45

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

cnas | raport | guvernul | bass

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon