Новости

Reducerea poverii bolilor netransmisibile, finanţată de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare

Bolile netransmisibile constituie principalele cauze ale deceselor în Republica Moldova, conform informațiilor incluse în Documentul de Proiect „Reducerea poverii bolilor netransmisibile” . Se consideră că BNT au cauzat 89% din decesele totale în 2012 în Republica Moldova, cauza principală fiind bolile cardiovasculare (55%), urmate de cancer şi tulburările sistemului digestiv. Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va oferi țării noastre suport în lupta contra bolilor netransmisibile. Memorandumul de înțelegere dintre Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană cu privire la implementarea Proiectului „Reducerea poverii bolilor netransmisibile” a fost publicat în Monitorul Oficial nr.190-200 din 16 iunie curent. Documentul stabileşte responsabilitățile ambelor părți ce țin de implementarea proiectului. Guvernul Confederaţiei Elveţiene va pune la dispoziţie autorităților moldovenești programe de instruire pentru instituţiile din domeniul sănătăţii şi pentru practicienii din acest domeniu, iar întregul suport va constitui suma de 4, 43 mil. franci elveţieni (echivalentul a circa $4,5 mil). Partea elevețiană va mai oferi asistenţă tehnică pentru instituţiile partenere, precum și activităţi de informare, educare şi comunicare pentru familii şi comunităţi din toate raioanele de pilotare. Scopul general al Proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea stării sănătăţii populaţiei Republicii Moldova , iar obiectivele proiectului sunt:
  • consolidarea sistemului naţional de coordonare a prevenirii, supravegherii şi controlului BNT, în scopul organizării răspunsului inter-sectorial la BNT, cu o planificare îmbunătăţită, o mai bună colaborare şi management al intervenţiilor în domeniul sănătăţii;
  • îmbunătăţirea calităţii şi reorganizarea serviciilor de sănătate în îngrijiri integrate, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor de medicină de familie, a serviciilor de sănătate publică şi a serviciilor sociale disponibile pentru populaţie
  • consolidarea rolului autorităţilor locale şi al comunităţilor în implementarea planurilor de acţiune pentru sănătate, obţinerea scăderii comportamentelor cu risc pentru sănătate, şi îmbunătăţirea formelor de comportament axat pe sănătate.
La rândul său, Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului Sănătăţii, va elabora baza normativă pentru funcţionarea cadrului instituţional, în scopul acordării durabile a îngrijirilor integrate şi de calitate, legate de bolile netransmisibile (BNT). Autoritățile din Republica Moldova vor mai asigura:
  • scutirea de plata taxelor, taxelor vamale, impozitelor şi altor plăţi obligatorii pentru tot echipamentul, serviciile, vehiculele şi materialele finanţate în baza grantului, aşa cum este prevăzut în articolul 4.2 al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene cu privire la Asistenţa Umanitară şi Cooperarea Tehnică.
  • suportul administrativ şi financiar (transport) prin intermediul instituţiilor sistemului de sănătate în vederea participării la programe de educaţie medicală continuă în cadrul Proiectului a medicilor si asistenţilor medicali, precum si a altor categorii de personal medical, implicat în oferirea serviciilor medicale integrate legate de BNT.
  • spaţiul necesar pentru amplasarea Unităţii de Facilitare a Proiectului (UFP) al Agenţiei de Implementare (AI) în una dintre instituţiile de sănătate publică subordonate,
  • facilitarea colaborării Agenţiei de Implementare cu echipele de sănătate inter-sectoriale şi cu alte grupuri de lucru tehnice, la nivel naţional şi local, create cu scopul de a sprijini acţiunile de prevenire a BNT şi de a reduce comportamentul de risc.
  • convocarea şi coordonarea şedinţelor Consiliului Coordonator, care vizează dirijarea Proiectului, supravegherea calităţii implementării Proiectului şi livrarea corectă a rezultatelor şi produselor
  • facilitarea obţinerii vizelor necesare şi a permisiunilor de şedere pe termen scurt şi lung pentru experţii care activează în cadrul prezentului Proiect.
  • Memorandumul conţine clauze ce se referă la rezilierea acestuia de către părţi, indică faptul că ambele părţi au interes comun în combaterea corupţiei, iar achiziţionarea de bunuri şi servicii va fi efectuată în exclusivitate prin lansarea licitaţiilor, inclusiv intermaţionale. Documentul intră în vigoare la data de 16.01.2017 şi include perioada de până la 30.06.2020. Documentul va rămâne valabil până când ambele Părţi vor îndeplini toate obligaţiile stipulate în Memorandum.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство здравоохранения | Правительство Республики Молдова

1564 просмотры

Дата публикации:

21 Июнь /2017 16:00

Catalogul tematic

НДС | Новости

Ключевые слова

Memorandum | tratat international | suport financiar | scutire de taxa | licitaţie

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon