Новости

Reducerea poverii de raportare: mediul de afaceri în dialog cu autoritățile

Ghișeul unic de raportare electronică a fost lansat la 27 ianuarie 2018 în scopul reducerea poverii raportării fiscale și este o platformă care oferă posibilitatea de prezentare centralizată a dărilor de seamă către mai multe instituții publice, fiind primul serviciu electronic centralizat de raportare financiară și statistică către Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Biroul Național de Statistică. Ghișeul a substituit cu un singur proces unificat de raportare electronică prin portalul www.raportare.gov.md vechiul proces, când instituțiile publice și agenții economici expediau rapoartele în adresa fiecărei dintre cele cinci autorități. În cadrul ședinței Grupului de lucru nr. 5 „Îmbunătățirea poziției Moldovei în clasamentele economice internaționale" al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a fost discutată dezvoltarea Ghișeului unic în raportare, precum și acțiunile autorităților pentru reducerea poverii de raportare în domeniul statisticii. Conform situației din 1 ianuarie 2020, în cadrul sistemului e-Raportare sunt incluse 26 de formulare statistice cu periodicitate lunară, trimestrială și anuală, inclusiv situațiile financiare. Vitalie Coceban, directorul interimar al Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe, a menționat că, CTIF anual recepționează de la specialiștii din cadrul Serviciului Fiscal de Stat propunerile de ajustare și actualizare a sistemului de raportare, platforma fiind extinsă anual cu resursele tehnice necesare pentru asigurarea calității serviciilor. În același timp, directorul-adjunct al Biroului Național de Statistică, Iurie Mocanu, a menționat că este necesară identificarea unei soluții optime pentru diminuarea poverii de raportare statistică pentru mediul de business, iar instituția este deschisă pentru optimizarea raportării. Totodată, procesul trebuie discutat cu toți utilizatorii de informații din sistem. De asemenea, pentru anul 2020 BNS, în contextul implementării Registrului electronic al angajaților, are ca priorități optimizarea/reducerea unor chestionare din domeniul salarizării, precum și includerea unor noi formulare statistice ce țin de export și import. În același timp, pentru anul 2020 au fost excluse câteva informații statistice din domeniul agriculturii. Pe de altă parte, mediul de business consideră că prezentarea acestor rapoarte îi împiedică să își realizeze obiectivul principal, care constă în dezvoltarea economiei. Agenții economici nu sunt pentru a produce rapoarte, dar pentru a face business, a aduce profit și pentru asigurarea creșterii economice a țării, consideră reprezentanții mediului de afaceri. Totodată, în cadrul ședinței a fost examinată posibilitatea conectării la Ghișeul unic și a altor instituții publice, în adresa cărora agenții economici prezintă informații periodice, cum ar fi centrele militare, ANCRETI, Serviciul Vamal, Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Banca Națională a Moldovei etc. Notă: Pe parcursul lunii aprilie 2019, Consiliul Economic a realizat un chestionar în rândul comunității de afaceri privind povara de raportare, fiind identificate și alte rapoarte statistice ce nu sunt incluse în Ghișeul unic de raportare, dar care ar fi solicitate de agenții economici. Acestea se referă la balanța energetică, accidentele de muncă, activitatea de leasing, activitatea societăților de asigurare, existența și gestionarea mijloacelor fixe etc.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1030 просмотры

Дата публикации:

25 Февраль /2020 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Consiliul Economic | grup de lucru | raportare electronica | ghiseul unic | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon