Новости

Reforma fiscală: aplicarea scutirilor, pe perioade

Publicaţia Periodică "Monitorul Fiscal FISC.md" a informat anterior, că Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal va fi completată cu un nou capitol – V, ce va conține normele speciale privind determinarea impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018. Capitolul dat va conține și reguli speciale de aplicare a scutirilor. Astfel, pentru etapa I a perioadei fiscale (1 ianuarie – 30 septembrie 2018) scutirile la care are dreptul contribuabilul se aplică: • Pentru contribuabilii persoane fizice rezidente – în mărime de 8460 lei • Pentru contribuabilii menționați la art.33 alin 2 din CF (participanți la luptele pentru apărea integrității teritoriale, persoane cu dizabilități de pe urma războiului etc.) – 12600 lei • Pentru persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie – în mărime de 8460 lei • Pentru persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) – în mărime de 12600 lei. Totodată, documentul prevede că pentru persoanele întreținute scutirea va fi de 1890 lei per persoană, cu excepția celor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, pentru care scutirea va constitui 8460 lei. În același timp, pentru etapa II a perioadei fiscale 2018 (1 octombrie - 31 decembrie 2018), scutirile se vor aplica astfel: • Pentru contribuabilii persoane fizice rezidente – în mărime de 6000 lei • Pentru contribuabilii menționați la art.33 alin 2 din CF (participanți la luptele pentru apărea integrității teritoriale, persoane cu dizabilități de pe urma războiului etc.) - în mărime de 7500 lei • Pentru persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie – în mărime de 2820 lei • Pentru persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) – în mărime de 4500 lei • Pentru persoanele întreținute menționate mai sus, scutirea în etapa II va constitui 750 lei, cu excepția celor cu dizabilități în urma unei confecțiuni congenitale sau din copilărie, care va fi de 4500 lei.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

10260 просмотры

Дата публикации:

30 Июль /2018 08:01

Catalogul tematic

Подоходный налог | Налоговое администрирование | Физическое лицо | Освобождение на иждивенца

Ключевые слова

scutire personala | scutirea pentru persoana întreținută | modificare legislativa | reforma fiscala

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon