Новости

Regulamentele cu privire la determinarea obligațiilor fiscale pot fi modificate

Pentru a avea dreptul la deducerea cheltuielilor suportate pentru asigurarea cu hrană a angajaților, salariul mediu lunar brut se calculează pornind de la fondul lunar de salarizare a angajatorului raportat la numărul mediu scriptic de angajaţi în luna respectivă în raport cu un angajat. Această precizare este adusă prin proiectul de modificare și completare a Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, dar și a Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, ambele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor. Totodată, proiectul vine cu modificări prin care din HG nr.693 pot fi excluse prevederile ce țin de aplicarea normelor cu privire la creșterea de capital de către persoanele juridice și persoanele fizice, altele decât cele ce nu desfășoară activitate de întreprinzător. Proiectul conține aspecte specifice de aprecierea bazei valorice a activelor de capital obținute până la data de 1 ianuarie 1998. Astfel, reducerile şi majorările bazei valorice a activelor de capital care au avut loc până la data indicată se vor efectua conform actelor normative în vigoare până la această dată, iar baza valorică a acţiunilor dobândite până la data de 1 ianuarie 1998 se determină ținând cont de valoarea unei acţiuni la data de 31 decembrie 1997, care se calculează ca raportul dintre capitalul social şi numărul total al acţiunilor. Sunt propuse modificări și în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări (HG nr. 697 din 22 august 2014). Deoarece proiectul documentului este elaborat în scopul ajustării prevederilor hotărârii indicate la normele introduse în Codul fiscal în luna august 2019 (Legea nr.122), sunt propuse prevederi cu privire la limitarea dreptului de utilizare a scutirii personale de către persoanele fizice ce obțin venit în sumă mai mare de 360 mii lei anual, de necesitatea confirmării drepturilor la scutiri de persoanele străine prin Certificatul de rezidență, condițiile de apariție a obligației de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoane fizice în situația de pierdere pe parcursul anului a dreptului la scutirile suplimentare oferite de soț (soție). Totodată, angajatul poate pierde dreptul la scutire pentru persoana întreținută dacă aceasta a obținut venit în mărime ce depășește suma specificată la art.35 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal. Proiectul hotărârii de Guvern.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

2127 просмотры

Дата публикации:

07 Октябрь /2019 14:31

Catalogul tematic

Подоходный налог | Новости | Физическое лицо | Освобождение на иждивенца

Ключевые слова

proiect hotarire guvern | impozit pe venit | scutirea personală | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon