Новости

Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit, modificat

Modelele formularelor dărilor de seamă prin care se declară obligațiile aferente impozitului pe venit reținut la sursa de plată, informația ce confirmă veniturile achitate în folosul contribuabililor și impozitul pe venit reținut, precum și modul de completare a acestora vor fi aprobate de către Ministerul Finanțelor. Hotărârea Guvernului prin care au fost operate modificări la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate sau efectuare de lucrări a fost publicată în Monitorul Oficial din 16 martie. Hotărârea publicată mai prevede abrogarea anexelor 1-5 din Regulament (formele IRV14; IALS14; INR14, Nota explicativă privind completarea anexelor 1,2 și 3 și Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice și impozitul pe venit reținut din aceste venituri), care, însă, vor rămâne valabile pentru declararea obligaţiilor fiscale pentru perioadele fiscale anterioare anului 2018. O prevedere nouă inclusă în Regulament se referă la declararea valorii tichetelor de masă. Astfel, în componenţa facilităţilor acordate angajatului de către patron, stabilite în p.8 din document, se va include și valoarea tichetelor de masă, în partea în care aceasta depășește valoarea nominală deductibilă stabilită între 35 și 45 de lei. Modificări survin și la partea ce ține de cheltuielile patronului pentru darea proprietăţii în folosinţă angajatului în scopuri personale. Conform noilor prevederi, în cazul în care bunurile sunt proprietate a angajatorului, cheltuielile acestuia sunt determinate în mărime de 0,0373% din baza valorică, pentru fiecare bun dat în folosință, pentru fiecare zi. Modificările în regulament au fost operate în contextul executării prevederilor din Codul Fiscal, una dintre care este punerea în aplicare a formularului tipizat IPC18, care se prezintă începând cu 1 ianuarie 2018. Menționăm că aceasta este o nouă dare de seamă prin care se va declara impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

3314 просмотры

Дата публикации:

19 Март /2018 08:16

Тематика:

Подоходный налог | Налоговое администрирование | Налоговая отчетность | Новости

Ключевые слова

dare de seamă | ordinul MF | impozit pe venit | scopuri | proprietar | Cod fiscal

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon