Новости

Restituirea TVA fără drept de deducere în cazul parteneriatelor publice-private

Mărfurilor și serviciilor destinate utilizării în cadrul proiectelor de parteneriat public - privat de interes național li se va aplica restituirea sumei TVA fără drept de deducere. Hotărârea Guvernului ce prevede modificarea și completarea mai multor acte ale Guvernului, printre care Regulamentul privind restituirea TVA, Regulamentul cu privire la aplicare a cotei zero a TVA, precum şi a scutirii de la plata impozitelor, taxelor şi altor părţi obligatorii stabilite de Acordul ’’Compact”, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie special etc., a fost publicată în Monitorul Oficial de vineri, 1 iunie 2018. Documentul conţine norme privind modalitatea de prezentare a documentelor necesare ce urmează a fi prezentate în cazul solicitării restituirii sumei TVA aferent mărfurilor şi serviciilor destinate utilizării în cadrul proiectelor de parteneriat public - privat de interes national. Astfel, pentru investițiile capitale efectuate în cadrul realizării acestor proiecte sunt necesare contractele încheiate în cadrul parteneriatului, iar la procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor materiale și serviciilor utilizate pentru efectuarea investiţiilor – facturile fiscale şi documentele de plată ce confirmă achitarea prin cont bancar a valorii procurărilor în cauză, inclusiv TVA. În cazul investițiilor capitale în clădiri, subiectul trebuie să dispună de documentele ce atestă executarea lucrărilor, cum ar fi procesul verbal. În același timp, la procurarea valorilor materiale utilizate pentru efectuarea investiţiilor de la nerezidenţi sau persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, este nevoie de documentele de plată ce confirmă achitarea TVA prin cont bancar la Serviciul Vamal. Suma TVA solicitată spre restituire trebuie să corespundă cu suma reflectată în Declarația privind TVA. Cererile privind restituirea TVA sunt primite de către Serviciul Fiscal de Stat, cu excepția solicitării restituirii TVA de către agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori ai TVA în temeiul articolelor 1013 și 1014 din Codul fiscal. Totodată, hotărârea prevede că parteneri în cadrul proiectului de parteneriat public - privat pot fi atât partenerii publici, partenerii privaţi, cât şi societăţile comerciale fondate exclusiv de aceştia în scopul implementării proiectului respectiv. Aceste modificări sunt necesare în contextul în care prin Legea nr.288 din 15.12.2017 a fost exclusă obligativitatea de restituire a sumei TVA achitată doar pentru sumele plătite prin intermediul contului bancar în cadrul operaţiunilor de export şi investiţiilor capitale, conform art.1011 din Codul fiscal, iar pentru restituirea sumei TVA aferente investiţiilor capitale în autovehicule, prevăzută la art.1013 din Codul fiscal, a fost introdusă obligativitatea achitării sumei TVA prin intermediul contului bancar.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

1107 просмотры

Дата публикации:

04 Июнь /2018 13:46

Catalogul tematic

НДС | Налоговое администрирование | Новости

Ключевые слова

Cod fiscal | restituirea TVA | TVA | parteneriat public-privat | scutire de taxa

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon