Новости

Selectarea participanților la recreditare se va efectua de Ministerul Finanțelor

Termenul de prezentare a dărilor de seamă privind debursările efectuate din contul împrumuturilor externe sau interne de către unitățile speciale de implementare a proiectelor Ministerului Finanțelor ar putea fi extins cu 12 zile. Astfel, dacă la momentul actual acestea prezintă Ministerului lunar, până la data de 3 a lunii următoare lunii de gestiune, dările de seamă privind debursările efectuate din contul împrumuturilor, însoţite de setul de documente ce confirmă primirea împrumutului, se propune ca dările de seamă să fie prezentate până la data de 15 a lunii respective. Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii pentru modificarea Hotărârii cu privire la unele măsuri de executare a Legii cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat. Proiectul a fost elaborat cu scopul îmbunătățirii managementului riscului de credit, care este asumat de Ministerul Finanțelor în procesul de recreditare de stat, precum și stabilirii principalelor criterii de eligibilitate pentru băncile, organizațiile de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut participante la recreditarea de stat. Astfel, potrivit proiectului, Ministerul Finanțelor, prin intermediul Directoratului Liniei de Credit, va avea dreptul exclusiv de a selecta băncile, organizațiile de creditare nebancară sau asociațiile de economii și împrumut (AEÎ) care participă la recreditarea mijloacelor obținute din împrumuturile de stat destinate recreditării, cu coordonarea ulterioară cu creditorul extern. De asemenea, documentul stabilește criteriile de eligibilitate pentru participanții la recreditare: băncile trebuie să dețină o structură bună a activelor, tehnologii informaționale adecvate și un sistem informațional de management, funcții de control și audit intern, venituri stabile și riscuri de profil acceptabile etc. La rândul lor, organizațiile de creditare nebancară trebuie să dețină o valoare a capitalului propriu în raport cu activele de cel puțin 10% la orice dată, o activitate financiară pentru ultimii doi ani satisfăcătoare și rentabilitatea capitalului pentru ultimul an fiscal pozitivă, valoarea totală a activelor să constituie minimum 5,0 mil. lei etc. Pentru AEÎ o condiție este ca rezerva instituțională în raport cu valoarea activelor la orice dată să fie mai mare de 15%. Totodată, valoarea activelor va trebui să constituie minimum 10,0 mil. lei. În același timp, se propune acceptarea temporară a băncilor, organizațiilor de creditare nebancară sau AEÎ care temporar nu întrunesc toate criteriile de eligibilitate, prin semnarea unui Acord adițional, în care acestea vor accepta să implementeze un plan de dezvoltare instituțională. Proiectul mai prevede că, pentru a intra în vigoare, contractul privind plasarea pe piețele financiare externe a valorilor de stat emise urmează a fi ratificat de Parlament. Totodată, semnarea contractului privind plasarea pe piețele financiare externe a valorilor mobiliare de stat emise se efectuează în baza unei hotărâri de Guvern. Documentul poate fi consultat până la 24 decembrie curent.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

835 просмотры

Дата публикации:

20 Декабрь /2019 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

finantare | banci comerciale | asociatii de economii | ministerul finantelor | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon