Новости

Serviciul Fiscal de Stat va comercializa bunurile confiscate

Un proiect ce prevede modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor este propus spre consultare de către Ministerul Finanţelor. Proiectul prevede posibilitatea vânzării bunurilor menţionate şi prin alte modalităţi, precum:
 • prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei;
 • prin comerţul de consignaţie;
 • în baza unui contract de vânzare-cumpărare;
 • pe bază de concurs;
 • prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat
În prezent comercializarea acestor bunuri are loc doar prin comerţul de consignaţie, în baza contractului de vânzare-cumpărare şi pe bază de concurs. Totodată, proiectul propus spre consultare prevede completarea capitolului IV din Regulament, ce se referă la modul de vânzare a bunurilor şi procedura decontărilor. Astfel, subcapitolul propus prevede ca bunurile imobile - construcțiile și terenurile trecute în proprietatea statului în baza dreptului succesoral, fără stăpân sau confiscate, să fie comercializate de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul licitațiilor publice. Pentru evaluarea bunurilor și comercializarea lor la licitație, Serviciul Fiscal de Stat va selecta persoanele care dispun de licență pentru activitatea respectivă. Plata serviciilor prestate de aceste persoane nu poate depăși 8 % din mijloacele bănești obținute din comercializarea bunurilor. Potrivit proiectului, în baza materialelor expertizei și a materialelor de evaluare a bunurilor, Serviciul Fiscal de Stat va aproba prețul inițial de comercializare a bunurilor care urmează să fie comercializate la licitație. Serviciul Fiscal de Stat va examina dosarele loturilor de bunuri, va aproba actul prețului inițial de licitație a fiecărui lot aparte şi va dispune publicarea comunicatului informativ despre desfășurarea licitației. Comunicatul urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat și trebuie să conțină:
 • data, ora, locul desfășurării licitației;
 • specificarea bunurilor, principalele caracteristici tehnico-economice și locul amplasării lor;
 • condițiile de comercializare a bunurilor;
 • informații despre forma de plată;
 • modul de familiarizare prealabilă cu bunurile scoase la licitație;
 • condițiile de înaintare a cererilor de participare la licitație;
 • termenul limită de primire a cererilor, propunerilor și altor documente pentru participare la licitație;
 • informația despre necesitatea depunerii unui acont de 10% din prețul inițial de comercializare a bunurilor și contul bancar la care acesta urmează a fi vărsat;
 • informația de contact a comisiei de licitație, a Serviciului Fiscal de Stat și a altor organizatori ai licitației.
Proiectul prevede că licitația urmează să fie desfășurată în cel puțin 15 zile de la data publicării comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar licitația cu strigare va avea loc numi dacă la ea sunt înscriși cel puțin doi participanți. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în termen de 5 zile din data încheierii licitaţiei sau a negocierilor directe. Dacă, după semnarea contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul se dezice de bunuri, licitarea lor se consideră nulă. În acest caz, bunurile se scot la o nouă licitaţie cu strigare sau, respectiv, cu reducere, iar acontul nu se restituie. În acelaşi timp, dacă la licitația cu reducere nu s-a înscris niciun reprezentant, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 zile de la data expirării termenului de înscriere, va anunța o licitație repetată. Vânzător al bunurilor este Serviciul Fiscal de Stat. Acesta va încheia contract de vânzare-cumpărare în cazul vânzării atât prin procedura licitaţiei, cât şi prin negocieri directe. Pentru comercializarea bunurilor, la fiecare licitație se va forma o comisie în a cărei componență întră cel puțin cinci membri reprezentanți ai Serviciului Fiscal de Stat, autorităților publice locale și experți independenți. Bunurile nesolicitate la licitaţia cu strigare vor fi scoase la licitaţia cu reducere. Licitatorul va începe licitarea fiecărui lot cu anunţarea preţului lui maxim, care va fi preţul iniţial de la licitaţia cu strigare şi a pasului de reducere a preţului. Pasul reducerii nu poate fi mai mare de 5% din preţul maxim. Cetăţenii străini şi apatrizii, persoanele care nu au raporturi cu sistemul bugetar al Republicii Moldova vor achita integral preţul lotului în termen de șapte zile din data semnării contractului de vânzare-cumpărare. La cumpărarea lotului, acontul depus de cumpărător este inclus în suma stabilită în contractul de vânzare-cumpărare. Cu excepţiile stabilite de legislaţia fiscală, celorlalţi participanţi li se va restitui acontul în termen de trei zile lucrătoare din data încheierii licitaţiei. Totodată, dacă cumpărătorul nu va achita preţul lotului în termenul stabilit, Serviciul Fiscal de Stat are dreptul să anuleze rezultatele licitaţiei. În acest caz, bunurile se scot la o nouă licitaţie cu strigare sau, respectiv, cu reducere, iar acontul nu se restituie. În cazul în care bunurile imobile nu sunt comercializate nici după ultima reducere a prețului, acestea vor fi transmise cu titlu gratuit de Serviciul Fiscal de Stat autorităților publice locale. Potrivit proiectului, modificările propuse au drept scop instituirea unui cadru legal în vederea comercializării bunurilor imobile ce fac obiectul Regulamentului, precum şi majorarea încasărilor la bugetul de stat.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2563 просмотры

Дата публикации:

19 Апрель /2017 10:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

comerţul de consignaţie | SFS | bunuri confiscate | comercializare | licitatie cu strigare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon