Новости

Setul de materiale pentru punerea în aplicare a Programului de stat „Prima casă”

Modelul contractului de colaborare între Ministerul Finanțelor, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și banca finanțatoare în cadrul Programului de stat „Prima casă” este propus de Ministerul Finanțelor, prin proiectul Ordinului cu privire la aprobarea modelelor unor contracte și formulare, spre consultare publică. Acesta defineşte părțile contractante, drepturile și obligațiile acestora, obiectul contractului, colaborarea părților în procesul de acordare a creditelor și la monitorizarea procesului de garantare, executarea drepturilor ipotecare, temeiurile de încetare sau de suspendare a contractului. Astfel, acțiunea contractului va înceta în cazul când, după admiterea în calitate de creditor, băncii i-a fost retrasă licență eliberată de Banca Națională a Moldovei, banca respectivă fiind exclusă din Program. De asemenea, în cazul schimbării adresei, sediului, contului bancar sau altor date relevante, instituția bancară va notifica celelalte părți în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data efectuării modificărilor. Neexecutarea acestei obligaţii va avea drept efect inopozabilitatea datelor modificate de către parte, iar toate comunicările făcute la adresa şi conform datelor cunoscute anterior, se vor considera efectiv îndeplinite de către celelalte Părți. Totodată, proiectul Ordinului conține și modelele altor acte necesare implementării contractului: • modelul contractului de garanție de stat, • modelul contractului de acordare a garanției de stat, • modelul contractului de ipotecă, • formatul și modul prezentării informației privind situația beneficiarilor Programului de stat „Prima casă”, formatul și modul prezentării informației privind garanțiile de stat acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă”, • formatul și modul prezentării scadențarului estimativ al rambursărilor de rate a sumei principale aferente soldului creditelor acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă”. Ordinul mai prevede că informația privind situația beneficiarilor Programului se prezintă lunar de către creditor, până la data de 15 a fiecărei luni următoare lunii de gestiune, către ODIMM și Ministerului Finanțelor, în format electronic, agregată la nivel de fiecare beneficiar al Programului, prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md, iar ODIMM va prezenta lunar Ministerului Finanțelor informația privind garanțiile de stat acordate în cadrul Programului, agregată la nivel de fiecare creditor, pe suport de hârtie, până la data de 15 a fiecărei luni următoare lunii de gestiune. În același timp, Ministerul Finanțelor propune spre consultare și Ordinul cu privire la stabilirea comisionului de garantare în cadrul Programului de stat „Prima casă”. Așadar, se stabilește comisionul de garantare în mărime de 0,5% anual din soldul garanției de stat, care va fi aplicat pe parcursul anilor 2018-2019 pentru creditele garantate de către stat în cadrul Programului de stat „Prima casă”. Băncile finanțatoare vor transfera, trimestrial, comisionul de garantare la contul ODIMM, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. Ambele documente pot fi consultate până la 5 martie curent. Reamintim că Guvernul a aprobat, în ședința din 22 februarie 2018, ultimul act normativ pentru punerea în aplicare a Programului de Stat „Prima Casă” – Regulamentul de implementare a acestuia.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

2472 просмотры

Дата публикации:

02 Март /2018 14:01

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

prima casa | regulament | comision | Ministerul Finanţelor | ordinu MF | Proiect | consultari publice

4 комментарии

Doina Ambrosii

12 Март /2018 14:27

Liata banicilor aprobata de Minister va fi undeva publicata sau este o informatie confidentiala?daca nu unde o putem accesa?multumesc anticipat

Marina Damaschin

13 Март /2018 13:46

icon

Doina Ambrosii

da, va fi publicată de Ministerul Finanțelor!

Doina Ambrosii

03 Март /2018 16:08

Referitor la proiectul «prima casa»care este pachetul de documente necesar si unde se poate de depus actele???

Marina Damaschin

05 Март /2018 08:34

icon

Doina Ambrosii

Bună ziua!

Potrivit Regulamentului, solicitantul va depune la creditor (banca) o serie de documente:

• cererea de acordare a creditului în cadrul Programului,
• cererea de acordare a garanției,
• buletinul de identitate a solicitantului, al soţului/soţiei, după caz;
• adeverinţa de venit,
• carnetul de muncă, contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională,
• extrasul valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului, precum și certificatul privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat
• certificatul eliberat de Agenția Servicii Publice care confirmă faptul că beneficiarul nu deține în proprietate exclusivă sau comună cu soţul o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării certificatului.

Pentru a putea deveni creditor în cadrul Programului, banca solicitantă va înainta o cerere către Ministerul Finantelor, astfel, după ce Ministerul va aproba lista băncilor respective, doritorii vor putea depune la bănci documentele indicate mai sus

Mai multe aici https://monitorul.fisc.md/editorial/regulamentul-de-implementare-a-programului-prima-casa.html

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon