Независимая деятельность в сфере юстиции

Și mediatorii sunt obligați să se înregistreze în calitate de plătitori la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale a determinat lista actelor ce urmează a fi prezentată de liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiţiei pentru a fi asigurată evidenţa acestei categorii de plătitori la bugetul asigurărilor sociale de stat1, operand modificări la Regulamentul privind evidenţa  plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 275-A/2015 (Regulament).
 
Noile prevederi au la bază modificările aprobate prin Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, care sunt puse în aplicare din 1 ianuarie 2021 în Legea nr. 489/199 privind sistemul public de asigurări sociale și țin de reglementarea evidenței și contribuțiilor categoriei de plătitori şi asiguraţi liber-profesionist ce practică activitate în sectorul justiției – persoanele înregistrate una din formele de organizare prevăzute de lege a activității de avocat, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator.

 

Amintim, obligaţia de înregistrare în calitate de plătitori la BASS anterior a fost stabilită pentru avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi, cu achitarea contribuţiilor conform prevederilor pct. 1.61  din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999. Din acest an, în lista plătitorilor sunt incluși și mediatorii, care, din 1 ianuarie 2021, au obligaţia să se înregistreze şi să achite contribuţii de asigurări sociale de stat în termenii şi în mărimea prevăzută pentru liber-profesioniștii din sectorul justiției.

 

Menţionăm, categoria vizată de plătitori de contribuţii pentru anul 2021 vor achita  taxa fixă în cuantum de 24255 lei anual (2021,25 lei lunar) stabilită de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021, acestora fiindu-le acordat dreptul de a beneficia de toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale, inclusiv indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă.

 

Totodată, drept  urmare a  modificărilor operate la pct.11 din Regulament, a fost necesară precizarea conținutului pct. 121 din același document. La momentul actual acesta prevede că, persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, vor anexa la cererea de înregistrare copia actului de identitate.

__________________________________________

1 Persoană care are înregistrată una din formele de organizare a activităţii prevăzute de lege de avocat, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator va anexa la Cerere:

a) copia licenţei de desfăşurare a activităţii profesionale sau documentul ce atestă desfăşurarea activităţii profesionale;b) copia extrasul din:

registrul de stat al notarilor – pentru notari,

registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi – pentru avocaţi,

registrul executorilor judecătoreşti – pentru executori judecătoreşti,

registrul administratorilor autorizaţi – pentru administratorii autorizaţi,

registrul de stat al mediatorilor – pentru mediatori;

c) copia actul care confirmă dislocarea sediului;

d) copia actului de identitate a persoanei care practică activitatea profesională;

e) copia certificatului de atribuire a codului fiscal.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Национальная Касса Социального Страхования РМ | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1376 просмотры

Дата публикации:

02 Февраль /2021 08:00

Catalogul tematic

Новости | Государственное социальное страхование

Ключевые слова

cnas | liber profesionisti | sectorul justiției | monitorul.fisc.md | asigurare obligatorie de asistenta sociala

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon