Новости

SIA SCITL: Declarația de producător/producător casnic

Formularele Declarației de producător și Declarației de producător casnic vor fi eliberate, înregistrate și generalizate de către reprezentantul administrației pieței, în cazul vânzării în piețe, ori al autorității administrației publice locale (AAPL), prin utilizarea SIA ,,Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale” (SIA SCITL).
 
Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea eliberării și evidenței formularelor Declarației de producător și a Declarației de producător casnic, care poate fi consultat până la 15 iulie 2021.

 

Documentul este elaborat în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, care vor intra în vigoare din 2 octombrie 2021, și vine să stabilească reguli unice pentru toate persoanele fizice care comercializează produse agricole obținute în gospodăria acestora. La momentul actual modelul declarațiilor respective nu este reglementat, acestea fiind eliberate de către primării în formă liberă.

 

La completarea Declarației de producător și Declarației de producător casnic se va ține cont de Clasificatorul statistic al produselor (bunurilor și serviciilor) al Republicii Moldova CSPM Rev.2, aprobat prin Hotărârea Colegiului Biroului Național de Statistică nr. 6 din 7 octombrie 2014, pus în aplicare de la 1 ianuarie 2015.

 

Declarația de producător va fi completată de către declarant, prin intermediul SIA ,,SCITL” și se va semna electronic, cu indicarea numărului și a datei actului ce confirmă dreptul de proprietar sau deținător de teren. În situația în care declarantul nu deține semnătură electronică, aceasta va fi completată cu asistența reprezentantului administrației pieței / reprezentantului AAPL.

 

În același timp, Declarația de producător casnic se va completa de către producătorii casnici – persoane fizice care obțin producție agroalimentară ca rezultat al muncii proprii sau în comun cu membrii familiei, prin valorificarea lotului de pe lângă casă din intravilanul localității (gospodăria casnică), a loturilor pentru legumicultură sau a celor din întovărășirile pomicole, în scopul satisfacerii necesităților de produse alimentare și alte nevoi casnice și care nu se încadrează în noțiunea de comerciant prevăzută în Legea nr. 231/2010.

 

În cazul comerțului din gospodăria proprie, în declarația de producător casnic se va include cantitatea estimativă a produselor ce urmează a fi comercializate în perioada valabilității declarației.

 

La epuizarea cantității produselor indicate în declarație sau încetarea exercițiului de comerț în cazurile comerțului în piețe sau amplasamente, producătorul va completa declarația cu datele privind soldurile finale și sumele câștigate și o va prezenta reprezentantului AP sau AAPL, care va completa în SIA ,,SCITL” declarația cu datele prezentate și va aplica semnătura electronică sau identificatorul special pe aceasta.

 

Declarația de producător și Declarația de producător casnic este valabilă o zi în cazul efectuării comerțului în piețe ori pe teritoriul APL, iar în cazul efectuării comerțului din gospodărie proprie – 30 zile.

 

Este important de menționat că, pe parcursul comercializării, atât Declarația de producător, cât și Declarația de producător casnic se prezintă, la solicitare, consumatorului, reprezentantului administrației pieței, funcționarilor AAPL, precum și organelor împuternicite cu dreptul de efectuare a controlului de stat sau a cumpărăturii de control.

 

Administrația pieței și AAPL sunt obligate să țină evidența declarațiilor prin intermediul SIA ,,SCITL” în Registrul de evidență al declarației de producător și al declarației de producător casnic. Totodată, conform proiectului, declarațiile sunt păstrate în SIA ,,SCITL” timp de un an după generalizare.

 

Modelele declarațiilor și instrucțiunile de completare a acestora sunt parte componentă a proiectului.

 

La intrarea documentului în vigoare vom reveni cu detalii suplimentare.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

1130 просмотры

Дата публикации:

07 Июль /2021 08:00

Catalogul tematic

Налоговое администрирование | Новости

Ключевые слова

proiect hotarire guvern | declaratia de producator | monitorul.fisc.md | producat casnic

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon