Новости

Situațiile financiare ale întreprinderilor de stat vor fi supuse auditului extern obligatoriu

Situațiile financiare anuale ale întreprinderilor de stat și municipale vor fi supuse auditului extern obligatoriu. Totodată, întreprinderea va fi obligată să plaseze pe pagina web, pe lângă regulamentele interne și raportul anual al întreprinderii, și rapoartele de audit, în cel mai scurt timp după încheierea misiunii. În Parlament este înregistrat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Conform notei informative a documentului, în redacția actuală, datorită barierelor impuse de legislație, doar 3% din entități sunt în momentul de faţă obligate să treacă auditul obligatoriu. În același timp, autorii consideră că auditul extern este o metodă eficientă de a preveni corupția și utilizarea ineficientă a banului public. Totodată, autorii inițiativei propun ca întreprinderile de stat/municipale să efectueze achizițiile publice, obligatoriu, prin intermediul sistemului de achiziții publice. De asemenea, se propune reducerea termenului, de la 4 luni la 2 luni, prevăzut pentru plasarea pe pagina web a întreprinderii a raportului anual. În raport se va publica informația despre salarizarea angajaților cu indicarea salariului mediu pe întreprindere, iar salariile și beneficiile conducerii și a membrilor Consiliilor de administrație se vor indica separat. În prezent, conform art. 16 alin. 2 pct. b) din legea menționată, tranzacţie cu conflict de interese este cea în cadrul căreia valoarea tranzacţiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul acesteia depăşeşte 1% din valoarea activelor nete ale întreprinderii conform ultimelor situaţii financiare sau depășește 400 mii lei. Autorii propun micșorarea acestui prag până la 200 mii lei. Reamintim că o nouă lege cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală a fost adoptată în anul 2017.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

3545 просмотры

Дата публикации:

25 Июнь /2019 08:00

Catalogul tematic

Новости | Законы Республики Молдова

Ключевые слова

intreprindere de stat | intreprindere municipala | achizitii publice | situatii financiare | proiect de lege | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon