Новости

Sponsorizare și filantropie: precizarea noțiunilor

Proiectul modificărilor la Legea nr. 1420/2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare, în opinia autorilor, va reglementa mai clar realizarea activităților vizate, a fost propus de Ministerul Justiției pentru consultări publice. Propunerile au fost elaborate în urma unui studiu care a demonstrat că redacția actuală a Legii nr. 1420/2002 nu stabilește clar diferența dintre filantropie și sponsorizare; nu conține norme privind contractul de sponsorizare/filantropie, precum și mecanismele de realizare ale acestora; nu reglementează clar mecanismul de acordare a sponsorizărilor și oferirea suportului filantropic, mecanismul de raportare etc.
 

Proiectul propune includerea în Legea nr. 1420/2002 a unor noțiuni noi. Astfel, activitate filantropică se va considera transferul voluntar, imparțial și necondiționat a dreptului său de proprietate sau a unui atribut al dreptului de proprietate asupra unui bun, precum și executarea sau prestarea dezinteresată (gratuită sau în condiții avantajoase) a lucrărilor şi serviciilor de către o persoană fizică sau juridică, fără a cere în schimb vreo recompensă, plată sau executare a anumitor obligații şi fără a obține profit, realizate în unul din scopurile prevăzute la art.

 

Activitatea de sponsorizare va fi definită drept transferul dreptului de proprietate asupra unei sume de bani sau alte bunuri în baza unui act juridic, prin care părțile convin cu privire la susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părțile la acest act, denumită beneficiarul sponsorizării, în schimbul unor beneficii convenite de părți. Totodată proiectul propune și definițiile pentru noțiunile de filantrop, sponsor, beneficiar al activităților filantropice și de sponsorizare, ceea ce, în opinia autorilor, va exclude posibilele confuzii legate de calitatea participanților în aceste activități, dar și natura activităților respective.

 

Aplicarea noilor reglementări va aduce mai multă claritate și la capitolul stabilirea potențialilor beneficiari ai activităților filantropice și de sponsorizare, evidenţa și modalitatea de utilizare a donațiilor, transparența activității filantropice și de sponsorizare etc.

 

Proiectul propune abrogarea prevederilor din Legea nr. 1420/2002 referitoare la organizația filantropică – formă originală de organizație necomercială, concepută special pentru facilitarea realizării unor scopuri filantropice, dar care în practică nu s-a dovedit a fi acceptată. Abrogarea acestor prevederi și lichidarea instituției organizației filantropice se justifică prin faptul că scopurile avute în vedere cu ocazia constituirii unei asemenea organizații pot fi atinse prin intermediul altor tipuri de organizații necomerciale (asociații obștești, fundații etc.).

 

Autorii propun ca la data intrării în vigoare a noilor reglementări să fie încetată înregistrarea de către autoritatea competentă a organizațiilor filantropice. Totodată, se va acorda un termen de 6 luni pentru organizațiile filantropice constituite în vederea înregistrării în altă formă organizațională permisă de legislație. Dacă acestea în termenul indicat nu vor decide asupra viitoarei forme organizaționale, acestea se vor considera reorganizate de drept în asociații obștești, fundații.

 

Propunerile părților interesate asupra proiectului vor fi acceptate până la 29 aprilie curent.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство Юстиции

1067 просмотры

Дата публикации:

22 Апрель /2022 07:59

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

filantropie | sponsorizare | proiect de lege

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon