Новости

Statistica controalelor efectuate de către Inspectoratul de Stat al Muncii

În ianuarie-iulie 2019, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, inspectorii din cadrul Inspectoratului de stat al Muncii (ISM) au efectuat 1031 controale la unități cu un număr de 52821 salariați, inclusiv 6007 din mediul rural. Din numărul total de controale, 766 constituie controale planificate şi 265 inopinate. În conformitate cu datele ISM, în urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost consemnate 5864 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Activitățile de inspecție întreprinse au scos în evidentă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea și respectarea termenilor de plată a salariului. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 671 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control. În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei, au fost efectuate 3 controale planificate și 21 controale inopinate la unități, care au admis restanțe la plata salariilor în sumă de 8,8 mil. lei față de 538 angajați. Inspectorii de muncă au stabilit termenul de lichidare a restanțelor salariale și au încheiat 7 procese-verbale cu privire la contravenție în temeiul art. 57 alin. 1 din Codul contravențional (CC), care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Pentru realizarea obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin HG nr.477 din 28.06.2011, au fost întreprinse 34 controale inopinate și 1 planificat la 22 agenți economici și 13 angajatori-persoane fizice, unde au fost depistate 49 persoane, ce activau fără forme legale de angajare. De către inspectorii de muncă au fost încheiate 36 procese-verbale cu privire la contravenție în temeiul art. 551 CC, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 10 persoane. Pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru”, au fost întreprinse activități de inspecție în comun cu reprezentanții autorităților semnatare a Regulamentului comun privind activitatea echipelor multidisciplinare, Inspectoratul de Stat al Muncii, Serviciul Fiscal de Stat, Inspectoratul General de Poliție, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Astfel, inspectorii de muncă au efectuat: - 18 controale (inclusiv 4 inopinate) în comun cu reprezentanții SFS; - 4 controale (inclusiv 3 inopinate) în comun cu reprezentanții subdiviziunii teritoriale ale sindicatelor din educație. În aceeași perioadă, au fost întreprinse vizite de control la 71 unități, a căror salariați în perioada 2016–2018 au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă (boli obișnuite, accidente nelegate de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea copilului bolnav). Ca rezultat al controalelor au fost depistate abateri la calcularea indemnizațiilor în valoare de 1800,58 lei. De la începutul anului 2019 au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluționare a 1272 petiții parvenite de la cetățeni. Din numărul total de petiții examinate 63% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 15% - semnalizează cazuri de concediere/reducere a personalului; 5% - sesizează abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; câte 4% - constituie probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă și semnalizări privind munca nedeclarată; câte 2% - sesizări privind comiterea încălcărilor la acordarea, calcularea sau neachitarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă; 1% - constituie încălcări privind stabilirea regimului de muncă; 4% - invocă alte probleme. Ca rezultat al neconformării unităților supuse controalelor la prevederile legislației muncii, au fost încheiate 104 procese-verbale cu privire la contravenție şi înaintate spre examinare în instanța de judecată. Ca măsură de contracarare a muncii nedeclarate în agricultură a fost punerea în aplicare din luna septembrie a anului 2018 a Legii nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Astfel, începând cu luna septembrie 2018 de către inspecțiile teritoriale de muncă, la solicitarea beneficiarilor, au fost realizate contra cost 1272 Registre de evidență a zilierilor, din care 680 în perioada ianuarie–iulie 2019. De la beneficiarii de lucrări agricole, la inspecțiile teritoriale de muncă, au parvenit 544 extrase din Registrele de evidență, din care 366 extrase pe parcursul lunilor ianuarie–iulie anul curent. În registre sunt vizate 13079 persoane cu statut de zilier, din care 8596 lucrători-zilieri, ce au activat în lunile ianuarie–iulie 2019.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Государственная инспекция труда РМ

2226 просмотры

Дата публикации:

15 Август /2019 12:02

Catalogul tematic

Новости | Законы Республики Молдова

Ключевые слова

Inspectoratul de Stat al Muncii | controale planificate | legislatia muncii | salarii în plic | munca nedeclarata | zilieri | contraventii

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon