Новости

SUA va acorda RM un grant pentru creşterea comerţului şi a investiţiilor în sectoarele cheie

Statele Unite ale Americii va oferi Republicii Moldova un grant în valoare 2,58 mil dolari pentru creşterea comerţului şi a investiţiilor în sectoarele cheie. Negocierile asupra Acordului de grant vor demara în curând. Grantul este destinat îmbunătăţirii bazei pentru creşterea economică şi sporirii competitivităţii sectorului privat, dezvoltarea industriilor promiţătoare precum agricultura de valoare înaltă, tehnologiile informaţionale şi comunicaţiile, turismul, industria vinicolă, îmbrăcămintea şi accesoriile. Acordul dat va fi valabil până la data îndeplinirii integrale de către cele două Părţi a tuturor obligaţiunilor prevăzute de acesta. Actualitatea Acordului rezidă în existenţa relaţiilor bilaterale de cooperare tehnică şi economică dintre Republica Moldova şi SUA şi are drept scop final dezvoltarea economiei naţionale şi creşterea nivelului de trai al oamenilor. Activităţile Acordului vor fi armonizate cu Strategia de Dezvoltare 2020, fiind documentul de orientare pentru a spori competitivitatea, pentru a îmbunătăţi climatul de afaceri şi cadrul de reglementare, pentru a creşte accesul la finanţare, îmbunătăţi competenţele forţei de muncă şi a combate corupţia. Asistenţa USAID va răspunde, de asemenea, priorităţilor Guvernului Republicii Moldova în sectorul agricol, identificate în Strategia Naţională de Dezvoltare Rurală pentru anii 2014-2020, care urmăreşte creşterea competitivităţii exporturilor, atragerea investiţiilor, modernizarea instituţiilor de învăţământ şi a celor de cercetare în domeniul agricol, precum şi realizarea unei integrări mai strânse cu UE. Iniţiativa de semnare a acestui Acord bilateral le revine ambelor guverne și constituie un rezultat al negocierilor şi întrevederilor bilaterale cu privire la cooperarea tehnică şi economică. Semnarea Acordului va duce la consolidarea relaţiilor de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul SUA, creşterea economică şi a investiţiilor în sectoarele economice cele mai promiţătoare ale Republicii Moldova. Semnarea Acordului nu implică angajamente financiare din partea Republicii Moldova.
author icon

Мария Трифан

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1404 просмотры

Дата публикации:

03 Май /2016 15:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

sua | cooperare | Moldova | cresterea comertului | investiţii | USAID

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon