Новости

Taxele locale în mun. Chișinău ar putea fi modificate

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău propune spre consultare publică  proiectul de decizie pentru operarea modificărilor la Decizia nr. 25/1 din 29.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021”, fiind necesară eliminarea situațiilor în care cotele taxelor stabilite prin decizia Consiliului municipal depășesc cotele maxime stabilite în anexa la Titlul VII al Codului fiscal. Reamintim că, prin Legea nr. 257/2020, a fost aprobată plafonarea taxelor locale pentru o perioadă de 3 ani. Respectiv, taxele stabilite anual de AAPL nu pot fi mai mari de cele prevăzute de CF. Totodată, proiectul conține măsuri de susținere a mediului de afaceri.
 

Astfel, autorii documentului propun scutirea de la plata taxei pentru agenții economici operatori de rute municipale de maxi taxi în perioada 1aprilie-31 decembrie 2021, ținând cont de diminuarea continuă a numărului de microbuze și existența riscului de neachitare a taxelor locale.
 
Este prevăzută și reducerea taxei de piață aplicabilă piețelor de flori amplasate în perimetrul parcurilor de cultură și odihnă cu regim de activitate nonstop, de la 840 lei anual per m2 la 100 lei, pentru nu depăși cota maximă stabilită de Codul fiscal.
 
Totodată, baza impozabilă a obiectului impunerii pentru taxa pentru salubrizare va constitui numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcție de apartament și bloc sau casă la sol, cuantumul constituind 10 lei lunar pentru fiecare persoană înscrisă, cu scutirea de plata acestei taxe a copiilor minori, pensionarilor și persoanelor cu dizabilități.
 
Proiectul mai prevede că, în cazul în care obligațiunile fiscale ale contribuabilului la plata taxei pentru unitățile comerciale, cu aplicarea coeficienților de majorare, va depăși limita maximă a cotei stabilită de legislație, contribuabilul va achita obligațiunile în limita prevăzută în anexa nr.1 la titlul VII din Codul fiscal, după cum urmează:
  • Pentru unitățile comerciale, cu excepția stațiilor de alimentare cu combustibil, cazinourilor și sălilor cu automate de jocuri de noroc - 100 mii lei anual
  • Pentru stațiile de alimentare cu combustibil – 200 mii lei anual
  • Pentru cazinouri și săli automate de jocuri de noroc – 500 mii lei anual
 
Prevederile deciziei ar putea intra în vigoare din 1 ianuarie 2021, cu excepția scutirii de plata taxei pentru agenții economici operatori de rute municipale, care se va aplica începând cu 1 aprilie curent.
 
Potrivit art.297 (alin.3) din CF, stabilirea sau modificarea taxelor locale pe parcursul anului calendaristic se permite doar concomitent cu modificarea bugetului local. Astfel, impactul modificărilor pentru buget va constitui circa 5311,3 mii lei, inclusiv pierderile taxei pentru unitățile comerciale – 2351,5 mii lei, taxei de piață – 704,9 mii lei și a taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători – 2255, 0 mii lei.
 
Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 19 mai curent pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012 sau la adresa electronică: marina.andreeva.dgf@cmc.md.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1266 просмотры

Дата публикации:

29 Апрель /2021 08:00

Тематика:

Местные сборы | Новости

Ключевые слова

Taxe locale | facilitati | mun. Chisinau | Proiect | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon