Новости

Termenul limită de prezentare a dărilor de seamă este 25 octombrie

Cu toate că P. P. „Monitorul Fiscal FISC.md” vine în sprijinul contabililor cu publicarea lunară a calendarului fiscal și reamintește data prezentării dărilor de seamă și de achitare a obligațiilor fiscale ale contribuabililor, astăzi propunem o recapitulare a subiectului. Ținând cont de faptul că luni, 25 octombrie, este termenul-limită de prezentare a rapoartelor privind reținerea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, TVA, accize etc., ținând cont de faptul că în activitatea cotidiană a contabililor apar diferite situații, recomandăm să examinați unele din articolele publicate de noi, selectate în funcție de darea de seamă.

 

 

Unele particularități de completare a IPC21 pentru perioada fiscală 2021

 

Corelarea între dările de seamă aferente asigurărilor sociale de stat

 

Încă o dată despre forma IPC21 corectată

 

Декларирование в IPC21 сумм, выплачиваемых при восстановлении работника на основании судебного решения

 

IPC corectate pentru perioadele fiscale 2020 și 2021

 

Regimul de impozitare a veniturilor obținute de către persoanele fizice din dobânzi

 

IPC21: calcularea și declararea incapacității temporare de muncă de către angajatorul care a aderat la Parcul IT

 

IPC21: noi prevederi în Ordinul nr.94/2020

 

IPC 21: utilizarea Clasificatorului ocupațiilor la declararea funcțiilor derivate și multe alte articole utile, oferite de experți pentru utilizatorii noștri fideli.

 

În cazul apariției/modificării/încetării raporturilor de muncă, inclusiv pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei în concediu de îngrijire a copilului, concediul paternal etc. este necesară prezentarea Informației privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă.

 

  • IRM19 

 

IRM19: protecția drepturilor angajaților la indemnizații

 

Prezentarea Formei IRM19 în lipsa codului CPAS

 

Declararea concediului de îngrijire a copilului

 

Zilierii și formularul IRM19

 

IRM19: modificarea tipului contractului individual de muncă

 

Completarea IRM 19 în cazul decesului persoanei angajate etc.

 

 

Aici oferim:

 

Modalitatea de ajustare a TVA în cazul schimbării destinației avansului primit

 

Condițiile restituirii din buget a TVA întreprinderii care este beneficiar al unui proiect de asistență tehnică

 

Contribuabilul nu a declarat suma TVA spre deducere în perioada fiscală anterioară. Modalitatea de corectare a Declarației TVA

 

Подтверждение права на возмещение суммы НДС по капитальным инвестициям

 

НДС при продаже оборудования с истекшим сроком полезного функционирования

 

TVA12: data și valoarea declarării exportului de mărfuri

 

TVA12: reflectarea obligației fiscale la vânzarea mijloacelor fixe la preț mai mic decât valoarea contabilă

 

Aplicarea mecanismului taxării inverse. Completarea declarației privind TVA etc.

 

 

Sancțiunile pentru diminuarea primelor și contribuțiilor declarate în Forma TAXI18

 

Onorarea obligațiilor fiscale de către entitatea ce prestează servicii de transport de persoane în regim de taxi, în cazul concediului/concediului medical al angajatului

 

BGPF.

 

 

Declararea contribuţiilor de asigurări sociale de către rezidenţii Parcului IT după 1 ianuarie 2021

 

Налоговый режим денежной помощи, оказанной резиденту IT Park

 

Recalculul sumei cotizațiilor de membru pentru rezidenții Parcului IT

 

ISAPTI17: declararea venitului angajatului în lipsa activității acestuia

 

Subvenționarea dobânzilor bancare pentru rezidenții parcurilor IT

 

Contabilitatea de gestiune a rezidenților parcului IT

 

Regimul fiscal al cadourilor monetare oferite angajaților rezidenților parcurilor IT

 

Contabilitatea costurilor de producţie și calcularea costului softurilor elaborate de către rezidenţii parcurilor IT și multe altele.

 

 

Exportul mărfurilor accizate: confirmarea dreptului la restituirea accizelor

 

Поставки в Приднестровье алкогольной и табачной продукции: потребительская или акцизная марка?

 

Reglementări aplicate autovehiculelor cu numere de înregistrare străine din anul 2021

 

Particularitățile politicii fiscale și vamale pentru anul 2021

 

Calcularea accizei (BGPF).

 

 

Declararea accizului la buget (BGPF)

 

Inventarierea stocurilor mărfurilor supuse accizelor.

 

 

Сбор на благоустройство территорий в случае подразделения, расположенного за пределами основного места нахождения предприятия

 

Местные сборы. Аннулирование максимальных ставок

 

Corectitudinea aplicării taxei de piață

 

Торговый центр и обязательства по сбору за объекты торговли

 

Baza impozabilă în cazul necorespunderii suprafeței obiectului comercial în notificare și contractul de închiriere etc.

 

 

TFSP20. Întrebări și răspunsuri

 

În atenția unităților de schimb valutar: Forma TFSP 20 este pusă în aplicare din 1 iulie 2020

 

Contribuția în Fondul de susținere a populației.

 

 

О сборах за природные ресурсы, действующих с налогового периода 2021 года и Отчете по сборам за природные ресурсы (Forma TRN 21)

 

Taxa pentru extragerea mineralelor utile în cazul extragerii materialelor din groapa de împrumut

 

Realizarea substanțelor mineralelor utile extrase și Notificarea privind inițierea activității de comerț

 

 

Darea de seamă

 

Calcularea taxei

 

Cotele impunerii

 

 

Taxa pentru poluarea mediului în cazul importului fertilizanților ecologici

 

Taxa pentru poluarea mediului: ambalajul din carton

 

Privind aplicarea scutirii de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

 

Excepţii la achitarea taxei pentru poluarea mediului etc.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2637 просмотры

Дата публикации:

25 Октябрь /2021 08:00

Catalogul tematic

Налоговое администрирование | Налоговая отчетность | IPC21

Ключевые слова

dare de seama fiscala | IPC21 | irm19 | TVA12 | TAXI18 | IU17 | ACZ09 | TBSDA15 | TL13 | TFSP20 | TRN21 | TDL13 | POLMED17

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon