Новости

Totul despre întocmirea de către ONC a situațiilor financiare

În procesul întocmirii situațiilor financiare pentru anul 2020 mai multe organizații necomerciale s-au confruntat cu dificultăți de diferită natură. În special pentru persoanele responsabile de întocmirea situațiilor financiare din cadrul ONC venim în ediția din august a revistei „monitorul fiscal FISC.md” cu analize și recomandări ce le vor permite evitarea pe viitor a oricăror dificultăți la acest capitol.
 
În articolul „Situaţiile financiare ale organizaţiilor necomerciale. Particularităţile întocmirii” elaborat de Lidia Foalea, autorul atrage atenția că întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare cuprind următoarele etape:
 
1) efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare, cum ar fi:

  1. a) inventarierea generală a elementelor contabile;
  2. b) întocmirea înregistrărilor de corectare;
c)recalcularea creanţelor, numerarului şi datoriilor în valută străină şi reflectarea diferenţelor de curs valutar;
  1. d) determinarea cotei curente a activelor imobilizate şi a datoriilor pe termen lung;
  2. e) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli şi determinarea excedentului net (deficitului net) al perioadei de gestiune;
2) completarea formularelor situaţiilor financiare;
3) întocmirea notei explicative la situaţiile financiare;
4) aprobarea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare;
5) reformarea bilanţului.
 
Detalii găsiți în nr. 5 (68) a revistei „monitorul fiscal FISC.md”.
 
Totodată vă recomandăm să consultați și alte articole ce țin de activitatea ONC publicate recent în edițiile noastre:
 
 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

956 просмотры

Дата публикации:

10 Август /2021 07:59

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

organizatie necomerciala | situatii financiare | rapoarte statistice | Monitorul fiscal FISC.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon