Новости

Transformare digitală a IMM-urilor

Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de suport financiar nerambursabil pentru digitalizarea afacerilor prin intermediul Programului de transformare digitală a IMM-urilor, ce urmează a fi implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
 
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului de transformare digitală a IMM-urilor este elaborat de Ministerul Economiei și propus pentru consultări publice (până la 28 decembrie curent).

 

Beneficiarii Programului sunt întreprinderile micro, mici și mijlocii indiferent de tipul de proprietate și forma organizatorico-juridică, definite în conformitate cu Legea nr. 179/2016 privind întreprinderile mici și mijlocii, cu excepția persoanelor fizice care activează pe baza patentei și a persoanelor juridice de drept public, inclusiv întreprinderile de stat și cele municipale.

 

Solicitanții Programului trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate:

  • să desfășoare activitatea antreprenorială pe teritoriul RM;
  • să activeze minim 12 luni până la data aplicării la Program și să dețină cel puțin un raport prezentat privind Situațiile financiare complete;
  • să nu înregistreze restanțe față de BPN;
  • să dețină competențele necesare confirmate prin acte/certificate corespunzătoare sau au un angajat dedicat pentru implementarea proiectului investițional;
  • fondatorii/asociații/proprietarii întreprinderii solicitante să fie cetățeni ai RM.

 

Astfel, Programul de transformare digitală a IMM-urilor își propune să ofere o abordare integrată de susținere a acestora prin introducerea instrumentelor digitale în scopul dezvoltării productivității și competitivității întreprinderilor locale și urmează a fi structurat în trei componente:

  • Conștientizare, informare, promovare și comunicare;

– Suport financiar nerambursabil;

– Monitorizare, mentorat și evaluare.

 

Suportul financiar nerambursabil va fi acordat sub formă de finanțare nerambursabilă (grant), având ca finalitate facilitarea tranziției beneficiarului la comerțul electronic, achiziționarea de echipamente și softuri în scopul inovării și introducerii noilor tehnologii în procesul de transformare digitală. Suma grantului solicitat va fi de maxim 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși 250 mii lei pentru întreprinderile micro și 500 mii lei pentru cele mici și mijlocii, iar contribuția beneficiarului va constitui minim 30% din valoarea proiectului investițional.

 

Termenul de implementare al Programului se preconizează a fi de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire în baza mijloacelor financiare suplimentare disponibile. În această perioadă, Programul își propune următoarele obiective:

  • dezvoltarea abilităților cu privire la planificarea și implementarea practicilor de afaceri prietenoase transformării digitale, la cel puțin 40% din beneficiari,
  • oferirea suportului financiar pentru implementarea planurilor de transformare digitală pentru cel puțin 150 IMM-uri;
  • sporirea avantajului competitiv și portofoliul de clienți a IMM cu cel puțin 20%;
  • dezvoltarea comerțului electronic, facilitarea procesului de reducere a circulației monedei în numerar și dezvoltarea serviciilor de curierat.

 

Finanțarea activităților din Programul de transformare digitală a IMM-urilor se va efectua din contul și în limitele alocațiilor din bugetul de stat, inclusiv din contul asistenței financiare externe. Potrivit notei proiectului, pentru implementarea Programului va fi necesar un buget estimativ de 60 mil. lei.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство экономики

777 просмотры

Дата публикации:

23 Декабрь /2021 07:57

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

digitalizare | finantare | Proiect | IMM

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon