Новости

Unde transferăm contribuțiile de asigurări sociale pentru luna decembrie 2020

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că, potrivit art. 3 alin. (1) al Legii nr. 173/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanțați de la bugetul public național, sunt obligați să calculeze și să vireze, în mărimea cuvenită și în termenele stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii la BASS, aferente salariilor calculate și altor recompense.

În acest context, categoriile de plătitori și de asigurați specificați la pct. 1.1-1.4 și 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 pentru luna decembrie 2020 vor aplica tarifele reglementate în anexa menționată în vigoare până la 01.01.2021, respectiv, tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii, datorată de angajatori, prevăzut în col. 2 (după caz, 23%, 18%, 33%, 26%, 18% din care 6% compensate de la bugetul de stat) și tariful contribuției individuale de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime de 6%.

Declararea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna decembrie 2020, se va efectua prin prezentarea dării de seamă forma IPC18 până la 25 ianuarie 2021 (formular tipizat aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126/2017).

Termenul limită de achitare a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de angajatori și a contribuției individuale de asigurări sociale de stat obligatorii este 25 ianuarie 2021.

Potrivit Clasificatorului codurilor economice de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat, prezentat în anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 166 din 22.12.2020 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021, pentru luna decembrie 2020 achitarea contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de angajatori și a contribuției individuale de asigurări sociale de stat obligatorii se va efectua în sumă totală la clasificația economică 121100 – Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori.

Restantele formate pentru perioadele de până la 01.01.2021 aferente  contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajatori și a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii, începând cu 01.01.2021, se vor înregistra și achita la clasificația economică 121100 – Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori.

Totodată, potrivit Clasificatorului codurilor economice de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat, prezentat în anexa nr. 4 la Ordinul nr. 166/2020, începând cu 01.01.2021, majorările de întârziere (penalitatea) calculate pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se vor calcula și înregistra la clasificația economică 121410.

Restanțele la penalitățile calculate până la situația de 31.12.2020 inclusiv și neachitate la situația menționată aferente clasificației economice 121410 și 121420 se vor suma și înregistra ca restanțe la clasificația economică 121410, și, respectiv, achitarea acestora începând cu 01.01.2021 se va efectua la clasificația economică prenotată.


via | cnas.md

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальная Касса Социального Страхования РМ

8357 просмотры

Дата публикации:

12 Январь /2021 11:34

Catalogul tematic

Государственное социальное страхование | Новости

Ключевые слова

asigurare obligatorie de asistenta sociala | IPC18 | buget | angajator | cnas | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon