Новости

Va fi simplificat procesul de raportare

Activitatea de antreprenor în Republica Moldova, ca și în alte țări, implică o interacţiune permanentă cu diverse instituţii publice, printre care: Serviciul Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Biroul Naţional de Statistică etc. Persoanele juridice prezintă acestor instituţii diverse rapoarte cu calcule la taxe şi impozite, precum şi multiple informaţii statistice. Sistemul complicat de raportare, pe alocuri cu dublarea informațiilor prezentate la mai multe autorități, generează costuri inutile de administrare atât agenților economici, cât și autorităților publice. Mai mult ca atât, un sistem complex şi costisitor reduce din competitivitatea şi atractivitatea climatului investiţional al ţării. Printr-o dispoziție a Prim ministrului Iurie Leancă a fost format un grup de lucru, condus de Secretariatul Consiliului Economic al Prim ministrului, pentru elaborarea unui concept pentru simplificarea sistemului de raportare în baza principiului „Un raport - mai multe utilizări”. Urmare a lucrului intens din ultimele luni, conceptul dat a fost prezentat și discutat în cadrul unei ședințe de lucru, care a avut loc la data de 6 februarie curent. Şedinţa a reunit reprezentanţi ai instituţiilor specificate (SFS, CNAS, CNAM şi BNS), precum şi specialişti din cadrul IP „Centrul de Guvernare electronică”, Î.S. „Fiscservinform”, „American Chamber of Commerce in Moldova”, „European Business Association”, „Asociaţia Investitorilor Străini din Moldova”, „Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti”, „ATIC” şi reprezentanţi ai business-ului din RM. În cadrul ședinței au fost analizate alternativele de perfecţionare a sistemului naţional de raportare. Printre altele, la şedinţă a fost abordată necesitatea revizuirii Codului Fiscal pentru a avea un sistem fiscal simplificat cu un număr redus de taxe şi impozite de plătit (prin cumularea şi consolidarea acestora); unificarea numărului de plăți și optimizarea numărului rapoartelor; crearea unui cont unic pentru plata impozitelor; a fost analizată mai detaliat experienţa ţărilor cu performanţe la sistemul de raportări pentru a prelua cele mai bune soluţii în acest sens. În cadrul discuțiilor echipa de experți a accentuat importanţa perfecţionării sistemului actual de raportare şi paşii necesari a fi întreprinși în această direcţie, inclusiv îmbunătăţirea interoperabilităţii între autorităţi şi simplificarea proceselor de prezentare a rapoartelor, optimizării costurilor aferente administrării afacerilor şi sporirii nivelului de competitivitate a businessului. Şedinţa „Un raport - mai multe utilizări” a reprezentat o rampă pentru lansarea iniţiativelor pe baza unui proces de comunicare şi conlucrare între mediul public şi cel privat pentru ca toate schimbările realizate să servească interesului public.
author icon

Татьяна Стоикова

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1713 просмотры

Дата публикации:

11 Февраль /2015 10:03

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

raport | activitate | antreprenori | institutii | agenti economici

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon