Электронные услуги

Serviciul „Contul curent al contribuabilului” majorează conformarea benevolă şi facilitează interacţiunea contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat

În sistemul fiscal rolul şi responsabilitatea de declarare, respectiv, achitare a obligaţiunii fiscale revine contribuabililor, iar evidenţa plăţilor efectuate de aceştia este realizată de SFS. Astfel, se identifică permanent noi modalităţi de interacţiune cu mediul de afaceri şi persoanele fizice, încît să se contribuie la promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară şi simplificarea procesului de executare a obligaţiilor fiscale de către contribuabili. În acest context, noul serviciu electronic - „Contul curent al contribuabilului” asigură comoditatea privind vizualizarea situaţiei fiscale curente, în regim on-line. Obiectivul de bază al serviciului „Contul curent al contribuabilului” se axează pe îmbunătăţirea actului de administrare a impozitelor şi de control al restanţelor fiscale, ceea ce va garanta nu doar comoditatea contribuabililor, ci va sprijini şi SFS în acordarea unor servicii calitative, operative şi accesibile. Premisele de creare şi dezvoltare a „Contului curent al contribuabilului” au survenit din necesitatea de a facilita suplimentar interacţiunea dintre ambele părţi implicate în proces – SFS, pe de o parte, şi contribuabilii, pe de altă parte, de a susţine programul de e-transformare implementat pe larg în Republica Moldova, precum şi de a perfecţiona continuu sistemul informaţional integrat al SFS. Proiectul a fost lansat cu suportul poporului american prin Programelor Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională USAID/BIZTAR şi „Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător” (BRITE), lucrările de elaborare a acestui serviciu fiind iniţiate în anul 2010. Prin intermediul sistemului lansat, fără a se mai deplasa la oficiile teritoriale ale SFS, contribuabilii au posibilitatea să vizualizeze informaţia, care pînă acum era accesibilă doar inspectorilor fiscali. Dispunînd de un calculator conectat la internet, direct de la serviciu sau de la domiciliu, la orice oră, ei îşi pot verifica restanţele sau supraplăţile la Bugetul Public Naţional. Versiunea lansată spre utilizare a „Contului curent al contribuabilului” include posibilitatea de adăugare pe parcurs a unor funcţionalităţi noi. SFS negociază cu alte instituţii de stat pe marginea oferirii accesului la unele date din acest serviciu. Atunci cînd această funcţionalitate va fi finisată, agenţii economici nu vor mai fi nevoiţi să justifice lipsa sau existenţa restanţelor la Bugetul Public Naţional, deoarece autorităţile publice vor avea acces on-line la informaţia respectivă. Avantajul sistemului informaţional „Contul curent al contribuabilului” se axează pe faptul că obligaţiile fiscale pot fi vizualizate pe o singură sau pe toate clasificaţiile bugetare. Suplimentar, serviciul oferă următoarele beneficii:
 • Posibilitatea de vizualizare a situaţiei fiscale a tuturor subdiviziunilor companiei într-un singur cont. Pînă la implementarea serviciului „Contului curent al contribuabilului”, agenţii economici care deţineau subdiviziuni/filiale ale companiei şi în alte unităţi teritoriale, pentru obţinerea informaţiei privind situaţia fiscală, trebuiau să se deplaseze la sediul IFS teritorial, în rază căruia se afla subdiviziunea respectivă. O dată cu implementarea serviciului dat, deplasarea agentului economic se exclude, el avînd posibilitatea de vizualizare a situaţiei fiscale într-un singur cont.
 • Compararea datelor din bilanţul contabil propriu cu cele raportate la SFS.
 • Vizualizarea soldurilor şi operaţiunilor fiscale ale întregii companii sau pe subdiviziunile acesteia.
 • Verificarea datoriilor sau supraplăţilor la bugetul de stat, inclusiv cele istorice.
 • Vizualizarea calculelor descifrate privind majorările de întîrziere în cazul neachitării la timp a obligaţiunii fiscale.
 • Posibilitatea de accesare a serviciului la orice oră şi de oriunde, procesul de generare a informaţiei solicitate implică doar existenţa unui calculator cu conexiune la internet. Astfel, se omite necesitatea de deplasare la organul fiscal.
Serviciul este disponibil utilizatorilor pe pagina web a serviciilor electronice fiscale – servicii.fisc.md şi oportunitatea de utilizare a „Contului curent al contribuabilului” le este oferită atît persoanelor fizice, cît şi celor juridice, care şi-au confirmat identitatea prin încheierea acordului de conectare la serviciile electronice fiscale cu Î.S. „Fiscservinform”. Totodată, persoanele care deţin deja semnătura electronică de autentificare, semnătura mobilă şi/sau utilizatorii „Declaraţiei electronice” vor putea accesa automat serviciul „Contul curent al contribuabilului”, fără a semna suplimentar acordul de conectare la serviciile fiscale electronice. Deci, pentru a beneficia de avantajele oferite de serviciul dat, utilizatorii autorizaţi vor parcurge următorii paşi: 1. Accesaţi portalul serviciilor electronice fiscale - servicii.fisc.md. 2. În partea de sus a interfeţei portalului folosiţi butonul „Autentificare” pentru a deschide formularul de autentificare. 3. Introduceţi login-ul (adresa e-mail) şi parola Dvs. în formularul de autentificare şi accesaţi opţiunea „Autentificare”. 4. Selectaţi din lista serviciilor SIA „Contul curent al contribuabilului”. Ulterior, Veţi fi transferat spre interfaţa SIA „Contul curent al contribuabilului” şi, astfel, puteţi exploata funcţionalităţile serviciului. 5. În interfaţa afişată pe ecran aveţi opţiunea de a genera 5 rapoarte operative, ce permit vizualizarea situaţiei fiscale pe tranzacţii, rulaje, solduri, restanţe istorice şi penalităţi. 6. Tastînd butonul „informare” vizualizaţi descrierea fiecărui raport operativ. Rapoartele disponibile în SIA „Contul curent al contribuabilului” au următoarea destinaţie:
 • Raportul CC-01 Contul curent detaliat - prezintă informaţii aferente unui cod fiscal pentru o valoare a clasificaţiei veniturilor bugetare. Raportul, generat pentru o anumită perioadă, conţine date privind soldurile iniţiale şi finale, precum şi operaţiile/tranzacţiile aferente codului fiscal accesat. Acest tip de raport poate fi generat de una sau mai multe subdiviziuni ale contribuabilului.
 • Raportul CC 01MI Calculul majorării de întîrziere (penalităţii) - oferă informaţii detaliate privind calculul majorării de întîrziere (penalităţii) pentru perioadele de raportare închise.
 • Raportul CC 02 Contul curent generalizat - reflectă informaţii totalizatoare aferente unui cod fiscal pentru clasificaţiile veniturilor bugetare administrate de SFS.
 • Raportul CC 03 Soldul/restul istoric - are ca destinaţie de bază prezentarea informaţiei aferente unui cod fiscal pentru una, mai multe sau toate clasificaţiile bugetare pentru perioadele fiscale din cadrul perioadei de prescripţie reglementate de CF.
 • Raportul CC-19TP – Tranzacţii pasive - afişează tranzacţiile care nu au participat la formarea soldurilor la data şi ora generării acestuia.
7. Selectaţi raportul necesar pentru completare şi generare (în cazul nostru este raportul CC 01 Contul curent detaliat), accesînd butonul corespunzător. Astfel, obţineţi afişat pe ecran interfaţa raportului necesar. 8. Completaţi spaţiile pentru a genera raportul: a. din partea dreaptă a ferestrei selectaţi formatul fişierului, acesta poate fi: PDF, Excel şi Word. b. alegeţi perioada de extragere a raportului c. stabiliţi clasificaţia bugetară, aferent căreia doriţi să vizualizaţi situaţia fiscală (spre ex: Alte impozite pe venit, Taxa de amplasare a publicităţii, etc) şi bugetul care-i corespunde. La necesitate, bugetul poate fi afişat cu defalcări, aplicînd bifa în rubrica „Cu defalcări”. d. completaţi compartimentul 4 cu criterii suplementare, precum: „Organul Fiscal”; „Subdiviziunea” şi alte clasificări adiţionale, care se introduc la necesitate. 9. Generaţi raportul, tastînd butonul „Generează raportul”. În rezultat se va descărca fişierul în formatul solicitat. 10. Deschideţi raportul descărcat pentru a vizualiza datele generate de SIA „Contul curent al contribuabilului” „Contul curent al contribuabilului” face parte din familia serviciilor electronice disponibile pe portalul - servicii.fisc.md şi are menirea de a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice oferite contribuabililor. La moment, acest sistem informaţional este accesibil funcţionarilor fiscali şi contribuabililor, care au încheiat un acord de conectare la serviciile electronice fiscale. Însă, pe viitor, de funcţionalităţile serviciul vor beneficia şi autorităţile publice, dar numai după semnarea unui contract cu SFS, pentru a legaliza şi securiza dreptul de acces la date cu caracter personal. Astfel, ulterior organele administraţiei publice vor avea acces on-line la această informaţie. Ajustările suplimentare, ce urmează a fi operate în sistem depind de utilizatorii serviciului, de aceea contribuabilii sunt încurajaţi să ofere un feed-back în urma accesării „Contului curent al contribuabilului”, pentru a putea integra propunerile sau sesizările lor şi a perfecţiona acest serviciu. Pentru informaţii suplimentare cu privire la serviciile electronice fiscale, contactaţi Centrul de Apel la numărul de telefon (022) 822-222 sau vizualizaţi pagina web servicii.fisc.md

Monitorul fiscal FISC.md Nr.19 2014


3322 просмотры

Дата публикации:

30 Май /2014 14:51

Тематика:

Электронные услуги

Ключевые слова

contul curent | Servicii fiscale electronice

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon