Новости

Eliberarea certificatelor de origine preferențială a mărfurilor. Serviciul Vamal inivită la consultări publice

Serviciul Vamal anunță că a plasat pentru consultări publice proiectul Ordinului cu privire la aprobarea normelor tehnice de eliberare a certificatelor de origine preferențială a mărfurilor.

 

Conform art. 58 alin. (3) din Codul vamal, Serviciul Vamal este desemnat drept autoritate împuternicită cu eliberarea certificatelor de origine preferențială la exportul mărfurilor, în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale, potrivit procedurii stabilite de Serviciul Vamal.

 

În cadrul acordurilor de comerț liber, în vederea beneficierii de tratament tarifar preferențial, importatorul trebuie să prezinte o dovadă de origine preferențială (un certificat de origine preferențială sau o declarație de origine întocmită pe un document comercial), care să confirme originea mărfurilor tranzacționate, în sensul protocolului privind noțiunea de produse originare și metode de cooperare administrativă corespunzător acordului relevant.

 

Astfel, Certificatul de origine preferenţială a mărfurilor reprezintă un document care confirmă univoc țara de origine a mărfii și este eliberat de biroul vamal și pus la dispoziția exportatorului imediat după efectuarea sau asigurarea scoaterii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

 

Precizăm, în comerțul preferențial cu țările Uniunii Europene, țările CEFTA, Republica Turcia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Serviciul Vamal eliberează certificate de circulație a mărfurilor EUR.1, în comerțul cu statele membre ale CSI - Certificat de origine a mărfurilor Forma CT-1, iar pentru exporturile de mărfuri în statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferințe – certificate de origine Forma A.

 

Conform proiectului, Certificatul de origine se eliberează de către biroul vamal la cererea scrisă a exportatorului sau, sub responsabilitatea acestuia, a reprezentantului său legal.

 

 

Scopul proiectului este de a reglementa procedura tehnică de eliberare a certificatelor de origine preferențială pentru mărfurile scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în țările cu care are încheiate acorduri de comerț liber sau în țările care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de preferințe.

 

Proiectul poate fi consultat până la 13 octombrie curent.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Таможенная Служба Республики Молдова

646 просмотры

Дата публикации:

05 Октябрь /2023 07:59

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

EUR1; certificat de origine

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon