Новости

Evaluarea impactului de mediu la proiectele de investiții capitale publice

Conform Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice, propunerile de proiecte prezentate de autorități către Ministerul Finanțelor, trebuie să respecte o serie de cerințe, inclusiv să dispună de evaluarea impactului asupra mediului.

 

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul de modificare a  HG nr.684/2022 prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice, în scopul completării cerinței obligatorii de eligibilitate a proiectelor noi de investiții capitale publice „Evaluarea impactului de mediu” cu analiza impactului proiectului asupra schimbărilor climatice.

 

Se propune ca la evaluarea impactului de mediu, să fie descris impactul potențial (pozitiv și negativ) al proiectului propus asupra mediului și a schimbărilor climatice, precum și măsurile posibile pentru atenuarea impactului negativ. Concomitent, se evaluează impactul schimbărilor climatice asupra implementării și exploatării ulterioare a proiectului la schimbările climatice, precum și acțiunile posibile de atenuare a riscurilor, intensificare a rezilienței la impactul negativ.

 

Astfel, criteriul obligatoriu ce ține de evaluarea impactului de mediu (anexa nr.1, pct.7) va conține următoarele informații:

  • analiza potențialelor efecte pozitive și negative, directe și indirecte ale proiectului asupra mediului și a schimbărilor climatice;
  • măsurile de atenuare a impactului negativ sau soluțiile tehnice alternative de îmbunătățire propuse aferente proiectului;
  • analiza vulnerabilității proiectului la schimbările climatice, a potențialelor efecte pozitive și negative asupra implementării și exploatării ulterioare a proiectului;
  • acțiunile de atenuare a riscului, de intensificare a rezilienței la impactul negativ al hazardurilor și șocurilor climatice asupra proiectului.

De asemenea, Regulamentul va prevedea că perioada de valabilitate a proiectelor noi eligibile, neincluse în legile bugetare spre finanțare, este de 3 ani. După expirarea acestui termen, autoritatea administrației publice centrale responsabilă de proiect analizează oportunitatea menținerii propunerii și, în caz de necesitate de promovare, repetat înaintează proiectul respectiv, care va parcurge etapele ciclului unui proiect nou.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

222 просмотры

Дата публикации:

30 Апрель /2024 08:09

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

proiecte | investiţii | evaluare | impact

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon