Новости

Executarea BASS în 10 luni ale anului curent

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat publicat de Casa Națională de Asigurări Sociale, în 10 luni ale anului curent, în BASS au fost acumulate venituri în sumă totală de 32681,0 mil. lei - ce constituie 84,2% din planul anual aprobat.

 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 17368,0 mil. lei sau 80,8% din prevederile anuale, în creștere cu 2442,3 mil. lei (16,4%) fată de perioada similară a anului trecut.

 

Alte venituri au fost încasate în sumă de 468,3 mil. lei,  din care partea preponderentă sau 456,1 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, care a crescut comparativ cu perioada respectivă a anului trecut cu 34,9%.

 

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanțat în sumă de 14844,7 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanțare, din care:

 - 9153,5 mil. lei - destinate plății  prestațiilor de asistenta  socială şi altor plăti, care conform legislației sunt finanțate din bugetul de stat, acestea fiind cu 439,0 mil. lei (5,0%) mai mari în raport cu aceiași perioadă a anului precedent;

- 5691,2 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care au fost finanțate la nivel de 100,0% din suma anuală aprobată.

 

Cheltuielile totale au fost executate în sumă de 31840,8 mil. lei sau 82,0% din suma anuală planificată. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, cheltuielile au fost mai mari cu 3819,3 mil. lei sau cu 13,6%.

 

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 10 luni ale anului s-a încheiat cu depășirea veniturilor asupra cheltuielilor cu suma de 840,2 mil. lei.

Soldul mijloacelor bănești la conturile CNAS la situația din 1 noiembrie 2023 a constituit 840,2 mil. lei.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

393 просмотры

Дата публикации:

17 Ноябрь /2023 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

bass

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon