Новости

Lipsa transparenței și a planificării eficiente produce bugete locale necredibile

Este concluzia Raportului de evaluare a sustenabilității financiare în cadrul a 50 de APL-uri din Republica Moldova. Raportul, scris de Angela Secrieru, expert financiar IDIS „Viitorul”, evaluează capacitățile administrațiilor publice locale din localitățile analizate în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea controlului financiar al autorităţilor publice locale în Republica Moldova“. Situația a fost apreciată în baza chestionarelor aplicate în scopul evaluării capacităţilor APL în domeniul finanţelor publice locale, a informaţiei oferite de Ministerul Finanțelor și de primăriile incluse în proiect. Potrivit autoarei raportului, autoritățile publice din Moldova se confruntă cu următoarele probleme: potențial financiar insuficient; ponderea mică a veniturilor proprii în totalul veniturilor bugetare; lipsa pârghiilor pentru a influenţa contribuabilii în vederea asigurării oportunităţii şi plenitudinii achitării impozitelor şi taxelor locale; planificarea financiară nesatisfăcătoare și participarea limitată a cetăţenilor la dezbaterea bugetului local. „Procesul bugetar în Republica Moldova, şi nu doar la nivelul UAT analizate, nu produce bugete credibile. La elaborarea bugetului local se aplică tehnici simpliste de prognozare a veniturilor şi cheltuielilor, iar estimarea cheltuielilor se face în baza normativelor care nu iau în considerare necesităţile reale ale localităţilor, fapt pentru care bugetul local are o credibilitate scăzută în rândul cetățenilor”, consideră Angela Secrieru. Printre concluziile raportului putem menționa:

  • Bugetul local anual este unicul document de bază produs în cadrul calendarului bugetar la nivelul APL analizate. Cadrul bugetar pe termen mediu nu reprezintă un instrument real de planificare şi gestiune financiară la nivelul UAT, el fiind elaborat în exclusivitate superficial, doar pentru a raporta existenţa acestuia.
  • Transparenţa relaţiilor fiscale între APL I, APL II şi APC este afectată de modificarea legislaţiei fiscale pe parcursul anului bugetar, întârzieri la comunicarea informaţiei bugetare de către MF şi/sau direcţia generală finanţe, întârzieri în alocarea transferurilor, etc.
  • Accesul publicului la principalele informaţii bugetare este puternic afectat din cauza lipsei paginii web şi altor instrumente de acest gen în majoritatea primăriilor analizate. În cazul primăriilor care au pagină web, sunt făcute publice doar informaţiile ce ţin de bugetul local aprobat. Nu sunt date publicităţii rapoartele privind auditul extern, informaţia aferentă contractelor de achiziţii publice, etc. Totodată, participarea cetăţenilor la dezbaterea bugetului este limitată, iar calitatea audierilor publice este nesatisfăcătoare.
  • În cazul localităţilor analizate nu există prognoze fiscale multianuale. Nu există legături între bugetele de investiţii şi estimările cheltuielilor pe termen mediu.
  • Analizând funcţionarea legislaţiei fiscale la nivel local constatăm existenţa următoarelor probleme: asigurarea logistică slabă a perceptorului fiscal, lipsa tehnicii de calcul în majoritatea UAT de nivelul întâi, ce nu permite evidenţa strictă şi la zi a încasării impozitelor de la persoanele fizice din UAT. Nu există o reţea informaţională unică. Asigurarea informaţională slabă a APL nu permite acestora să intervină operativ în procesul de administrare a taxelor şi impozitelor locale. APL, responsabil de colectarea impozitelor şi taxelor locale nu are pârghii reale de a influenţa agenţii economici în achitarea impozitelor şi taxelor locale la timp.
  • Asigurarea nesatisfăcătoare cu specialişti financiari (atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ).

Angela Secrieru recomandă asigurarea accesului deplin a publicului la principalele informaţii bugetare; dezvoltarea competenţelor funcţionarilor şi specialiştilor locali şi depăşirea atitudinii formale la elaborarea bugetelor pe programe în bază indicatorilor de performanţă; creşterea randamentului fiscal al impozitelor şi taxelor locale și ale măsuri importante. Mai multe concluzii și recomandări găsiți în Raportul de evaluare a capacităților 50 de APL-uri incluse în proiectul Îmbunătățirea controlului financiar al autorităților publice locale în Republica Moldova Raportul a fost pregătit în cadrul proiectului “Îmbunătățirea controlului financiar al autorităților publice locale în Republica Moldova“ care este implementat de Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO), în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, cu susținerea financiară a National Endowment for Democracy (NED) și SlovakAid. Proiectul urmărește să sporească responsabilizarea financiară a autorităților publice locale din Moldova.

via | viitorul.org

 

1572 просмотры

Дата публикации:

04 Март /2016 13:52

Тематика:

Новости

Ключевые слова

IDIS Viitorul | APL | autorităţile locale | raport | finante publice

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon