Новости

Finanțarea participativă: furnizorul va publica informațiile esențiale privind investiția

Modalitatea de publicare şi furnizare a informaţiilor obligatorii de către furnizorii de servicii de finanțare participativă, metodologia de calcul al ratelor de nerambursare ale împrumuturilor oferite pe o platformă de finanțare participativă, modelul, forma și conţinutul fişei cu informaţii esenţiale privind investiţia, vor fi stabilite de un Regulament.

 

În acest sens, Comisia Națională a Pieței Financiare propune pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind dezvăluirea informației, fișa cu informații esențiale privind investiția și metodologia de calcul al ratelor de nerambursare ale împrumuturilor oferite pe o platformă de finanțare participativă.

 

Amintim, la 1 martie curent a intrat în vigoare Legea nr. 181/2023 privind serviciile de finanțare participativă, prin care se oferă o alternativă de finanțare pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile mici și mijlocii și pentru autoritățile administrației publice locale, prin intermediul platformelor de finanțare participativă – un sistem informațional cu acces public, gestionat de un furnizor de servicii de finanțare participativă.

 

Conform legii menționate, furnizor de servicii de finanțare participativă este o persoană juridică (constituită sub formă de SRL sau SA), înregistrată în Republica Moldova și autorizată să presteze servicii de finanțare participativă.

 

Astfel, proiectul Regulamentului elaborat de CNPF, prevede că furnizorul publică pe platforma pe care o gestionează, concomitent cu fiecare ofertă de finanțare participativă, informațiile despre perioada de reflecție și perioada de revocare și alte informații necesare într-un compartiment separat denumit „Informații pentru investitori”. În același timp, informația se va aduce la cunoștință de către furnizor, în mod individual, fiecărui investitor la momentul primei accesări de către acesta a unei oferte de finanțare participativă, prin intermediul unui mesaj electronic expediat la poșta electronică a investitorului utilizată pentru crearea contului pe platforma de finanțare participativă sau prin intermediul unui mesaj electronic expediat la contul personal al investitorului creat pe platforma de finanțare participativă, dacă platforma are integrat un sistem de comunicare prin mesaje electronice.

 

De asemenea, furnizorii pun la dispoziția potențialilor clienți, care doresc să devină dezvoltatori sau debitori-consumatori pe platforma sa, modelul fișei cu informații esențiale privind investițiile.

 

 

În același timp, CNPF a elaborat și proiectul Regulamentului privind administrarea portofoliilor individuale de împrumuturi de către furnizorii de servicii de finanțare participativă, care va reglementa elementele, inclusiv formatul, care trebuie incluse în descrierea metodei de evaluare a riscului de credit furnizată investitorilor de către furnizorul de servicii de finanțare participativă, în cazul în care acesta oferă servicii de administrare a portofoliilor individuale de împrumuturi.

 

Conform Regulamentului, în cazul în care investitorii decid să împuternicească furnizorul cu administrarea portofoliilor individuale de împrumuturi, investitorii nu aleg proiectele în care își vor investi fondurile, dar selectează o serie de parametri și indicatori de risc și lasă furnizorului sarcina de a aloca fondurile, în mod discreționar.

 

Astfel, descrierea furnizată investitorilor cu privire la metoda de evaluare a riscului de credit la nivelul portofoliului investitorului include o explicație a modului în care, în procesul de elaborare a unui portofoliu, se ține cont de următoarele elemente:

  • distribuirea împrumuturilor în funcție de scadența lor în cadrul aceluiași portofoliu;
  • rata dobânzii pentru fiecare împrumut din același portofoliu;
  • ponderea împrumuturilor dintr-un anumit portofoliu acordate aceluiași dezvoltator de proiect sau unui grup de dezvoltatori de proiecte legați între ei;
  • ponderea împrumuturilor dintr-un anumit portofoliu acordate dezvoltatorilor de proiecte stabiliți sau care își desfășoară activitatea în aceeași jurisdicție sau zonă geografică;
  • ponderea împrumuturilor dintr-un anumit portofoliu acordate dezvoltatorilor de proiecte care își desfășoară activitatea în același sector;
  • ponderea împrumuturilor alocate aceleiași categorii de risc;
  • metoda utilizată pentru a evalua corelarea riscurilor din cadrul aceluiași portofoliu.

 

Ambele proiecte pot fi consultate aici.

 

Aspecte fiscale aferente serviciilor de finanțare participativă (crowdfunding) puteți consulta aici.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

306 просмотры

Дата публикации:

29 Март /2024 08:00

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

activitate investitionala | furnizor | finantare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon