Новости

Guvernul a aprobat Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin

 

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 27 octombrie curent proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin. Programul urmează a fi implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), care va elabora manualul operațional necesar pentru implementarea Programului, ce va stipula toate etapele și modul de implementare al acestuia, precum și va asigura publicarea unui ghid de aplicare al Programului pe pagina web oficială a instituției.

 

Astfel, Programul este destinat femeilor care planifică înființarea unei afaceri sau care dețin și gestionează o întreprindere definită în conformitate cu prevederile Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, cu excepția întreprinderilor de stat și municipale.

 

Pentru a beneficia de suportul financiar nerambursabil alocat în cadrul Programului este obligatorie îndeplinirea cumulativă a următoarele condiții:

  • întreprindere în care femeia este fondatoare, în cazul întreprinderii cu statut de persoană fizică, sau membră, în cazul întreprinderii cu statut de persoană juridică, în care deține o cotă parte de cel puțin 51 % (inclusiv, cumulativ cu alte femei membre); este administrată de femei;
  • are capital social integral privat;
  • dispune, după caz, de acte permisive necesare pentru desfășurarea activității;
  • nu are datorii la bugetul public național;
  • nu se află în reorganizare, procedură de lichidare, executare silită, procedură de insolvabilitate sau suspendare temporară a activității;
  • nu sunt afiliate întru-un grup de întreprinderi al cărui număr de angajați și venituri din vânzări sau active totale deținute cumulativ depășesc criteriile ÎMM definite în conformitate cu prevederile art. 4 al Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.

 

Prioritate în cadrul Programului se acordă antreprenoarelor care dezvoltă afaceri în următoarele domenii:

  • Industriile STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică)
  • Economia asistenței (servicii educaționale, servicii de îngrijire și de curățenie)
  • Servicii de consultanță și suport în afaceri

 

O listă detaliată a activităților economice prioritare cu indicarea codurilor CAEM va fi indicată în manualul operațional al Programului.

 

Programul prevede următoarele măsuri de susținere a antreprenoriatului feminin:

1) Măsura 1: Suport financiar nerambursabil pentru antreprenoarele debutante (Suportul financiar nerambursabil este de maxim 80% din suma proiectului investițional, dar nu va depăși 200.000 MDL)

2) Măsura 2: Suport financiar nerambursabil pentru întreprinderile în dezvoltare Suportul financiar nerambursabil este de maxim 70% din suma proiectului investițional, dar nu va depăși 600.000 MDL)

3) Măsura 3: Asistența tehnică pentru susținerea întreprinderilor în dezvoltare.  ODA va organiza sesiuni de instruire, consultanță, coaching sau mentorat pentru antreprenoarele debutante și antreprenoarele în creștere și dezvoltare.

4) Măsura 4: Promovarea imaginii femeilor antreprenoare. În scopul promovării imaginii femeilor antreprenoare în societate și consolidării comunităților de femei-antreprenoare, ODA va implementa campanie de comunicare și vizibilitate, care pot include: materiale de promovare, campanii media, evenimente și conferințe etc.

 

Este important de precizat că femeia care are calitatea de fondatoare/membră în mai multe întreprinderi nu poate solicita suportul financiar nerambursabil alocat în cadrul prezentului Program decât pentru o singură întreprindere. În același timp, întreprinderile care în perioada anilor 2016-2022 au beneficiat de granturi din cadrul Programului “Femei în Afaceri”, componenta III “Suport pentru Companiile în Creștere”, nu sunt eligibile pentru participare la măsura 1 și măsura 2 al Programului.

 

 

Termenul de implementare al Programului este de 36 de luni după care va urma perioada de monitorizare de 24 de luni, cu posibilitatea de a fi prelungit pe baza mijloacelor financiare suplimentare disponibile.

 

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

690 просмотры

Дата публикации:

27 Октябрь /2023 11:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

antreprenoriat feminin

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon