Новости

Guvernul a aprobat rectificările la Legea bugetului de stat

Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale ar urma să fie majorate cu circa 5,0 mil.lei și vor constitui 18 544,1 mil. lei. Măsura este prevăzută în proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023, aprobat în ședința Guvernului de astăzi, 31 mai. Documentul urmează a fi votat de Parlament.

 

Astfel, atât veniturile, cât și cheltuielile bugetului de stat se propun a fi majorate cu 1 406,2 mil. lei. Respectiv, veniturile bugetului de stat vor constitui 66 274,6 mil. lei (cu 2,2% mai mult decât volumul aprobat), cheltuielile bugetului de stat vor constitui 84 601,9 mil. lei (cu 1,7% mai mult decât volumul aprobat), iar deficitul nu va suporta modificări, fiind la nivelul aprobat inițial de 18 327,3 mil. lei.

 

La capitolul transferuri către bugetele locale, volumul transferurilor cu destinație specială pentru instituțiile de învățământ se vor majora cu circa 1,3 mil. lei mai mult comparativ cu volumul transferurilor aprobate pentru anul 2023. Acestea au la bază necesitatea alocării suplimentare de mijloace financiare autorităților publice locale de ambele nivele pentru  acoperirea cheltuielilor stringente pentru buna funcționare a instituțiilor de învățământ din subordine, precum și pentru asigurarea majorării alocațiilor zilnice de alimentare pentru activitatea intelectuală de performanță a elevilor dotați.

 

De asemenea, în legătură cu insuficiența resurselor financiare în Fondul de susținere a populației pentru plata salariilor asistenților personali din cadrul serviciului ,,Asistență personală” se propune alocarea a 86,1 mil. lei din resursele generale ale bugetului de stat.

 

În același timp, proiectul prevede unele modificări și la Legea nr. nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, ce vizează majorarea claselor de salarizare pentru personalul din cabinetul Prim-viceprim-ministrului, vicepreședintelui Parlamentului, viceprim-ministrului, președintelui fracțiunii parlamentare, ministrului, Avocatului Poporului, președintelui Consiliului pentru egalitate, primarului general al mun. Chișinău precum și pentru personalul din cabinetul Directorului general al autorității administrative centrale la funcția de Șef de cabinet, consilier, asistent, secretar.

 

Tot aici se propune completarea tabelului nr.2 din anexa nr.3 (tabelul aferent funcțiilor publice din cadrul autorităților administrației publice de nivelul întâi) cu funcțiile de ,,auditor intern principal”, ,,auditor intern superior” și ,,auditor intern”, prin stabilirea claselor de salarizare similare acestor funcții instituite în cadrul aparatului președintelui de raion și subdiviziunilor subordonate consiliului raional. Această modificare va permite APL de nivelul I să-și organizeze activitatea de audit intern prin instituirii în structura organizațională a unei subdiviziuni/unități specializate în domeniu, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) lit. a) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

676 просмотры

Дата публикации:

31 Май /2023 10:26

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

buget local | buget de stat

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon