Новости

Important pentru beneficiarii de indemnizație lunară pentru creșterea copilului!

Începând cu 01.01.2024 indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani se acordă de către Casa Națională de Asigurări Sociale, din oficiu, mamei asigurate conform opțiunii până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, iar în cazul în care mama nu întrunește condițiile de acordare a indemnizației, aceasta se acordă tatălui asigurat, în baza datelor disponibile în resursele informaționale de stat, consumate prin intermediul platformei de interoperabilitate.

 

Opţiunea stabilită din oficiu poate fi modificată o singură dată, la cererea beneficiarului, depusă în mod electronic sau pe suport de hârtie la casa teritorială de asigurări sociale, până la data împlinirii vârstei de un an a copilului.

 

Astfel, pentru modificarea opțiunii a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, stabilită din oficiu, beneficiarul poate depune cererea la casa teritorială de asigurări sociale sau prin intermediul serviciului electronic ”e-Cerere Indemnizații Familiilor cu copii”, disponibil pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina-web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.md), compartimentul ”Servicii electronice prestate de CNAS” (link-ul: https://servicii.gov.md/ecnas/ChangeOption/ChangeOption).

Cererea electronică se depune de către beneficiar prin introducerea IDNP-lui beneficiarului, IDNP-lui copilului și alegerea una din următoarele opțiuni:

  • pentru o perioadă de 24 luni;
  • pentru o perioadă de 12 luni.

 

În cazul solicitării indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului conform opţiunii pentru o perioadă de 24 luni, pentru primele 12 luni de la data acordării iniţiale a indemnizaţiei cuantumul constituie 60% din baza de calcul, dar nu mai puţin decât cuantumul dublu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (1480 lei), iar pentru următoarele 12 luni cuantumul indemnizației constituie 30% din baza de calcul pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 lei).

 

În cazul solicitării indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului conform opţiunii pentru o perioadă de 12 luni, cuantumul indemnizaţiei constituie 90% din baza de calcul pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul triplu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (2220 lei), pentru 12 luni de la data acordării iniţiale a indemnizaţiei.

 

Учреждения:

Национальная Касса Социального Страхования РМ

692 просмотры

Дата публикации:

16 Апрель /2024 08:00

Catalogul tematic

Государственное социальное страхование | Налоговые новости

Ключевые слова

Casa Naţională de Asigurări Sociale | cresterea copilului | indemnizatie | beneficiar

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon