Новости

În Moldova poate fi creat Fondul de subvenționare în domeniul mass-media

În Parlament, în calitate de inițiativă legislativă, este înregistrat proiectul legii cu privire la Fondul de subvenționare în domeniul mass-media (Fond), instituirea căruia, în opinia autorilor, va contribui la dezvoltarea pluralismului mediatic; sprijinirea proiectelor culturale, educaționale și de alfabetizare media; încurajarea abordării subiectelor și problemelor din domeniile de interes social general; sprijinirea investigațiilor jurnalistice în problemele de interes public; fortificarea independenței editoriale și economice.

 

Proiectul propune ca autoritatea administrației publice centrale responsabilă de promovarea și coordonarea politicii de subvenționare în domeniul mass-media să fie Ministerul Culturii care va prezinta anual Guvernului propunerile pentru Legea bugetului de stat de alocare a mijloacelor financiare necesare în Fond.

 

În condițiile aprobării inițiativei în redacția propusă, bugetul Fondului se va constitui din alocații anuale din bugetul de stat pentru subvenționarea mass-media, stabilite într-un articol separat și care va constitu echivalentul a 1/4 din bugetul furnizorului public național de servicii media pentru anul respectiv; donații, sponsorizări și granturi ale persoanelor fizice și/sau juridice din RM și din străinătate; alte surse financiare neinterzise de lege.

 

Mijloacele Fondului vor fi distribuite instituțiilor mass-media care vor corespunde criteriilor de eligibilitate prevăzute în proiect prin subvenționarea acelora care se vor încadra în lista domeniilor prioritare (aprobate anual de către Ministerul Culturii) stabilite pentru anul respectiv. Proiectele prezentate de instituțiile mass-media la concurs vor putea include și subvenții pentru componenta instituțională (structurală), însă acestea nu vor depăși 15% din bugetul total solicitat. Plafonul maxim pentru un proiect va fi stabilit de Consiliul de experți creat în temeiul legii.

 

La subvenții vor putea pretinde instituțiile mass-media care: sunt înregistrate în Registrul public al instituțiilor mass-media ținut de ASP; își desfășoară activitatea în domeniu de cel puțin un an; la data depunerii dosarului de participare în concurs, nu au restanțe la achitarea impozitelor și taxelor față de BPN și nu se află în procedură de insolvabilitate sau procedură de lichidare; nu sunt în lista de interdicție a beneficiarilor Fondului; nu au fost sancționați pe parcursul ultimului an calendaristic de Consiliul Audiovizualului pentru încălcarea repetată a prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale cu amendă de 10 mii de lei și mai mult etc.

 

Proiectul prevede că nu vor putea beneficia de subvențiile furnizorii publici de servicii media audiovizuale; instituțiile mass-media finanțate de la bugetul public; instituțiile mass-media departamentale; publicațiile periodice cu caracter publicitar și/sau erotic; instituțiile mass-media fondate de partidele politice.

 

Cu detalii vom reveni pe parcursul promovării inițiativei legislative.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

609 просмотры

Дата публикации:

19 Сентябрь /2023 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

mass-media | fond de subventionare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon