Новости

În Moldova va fi instituit SI de gestiune a garanțiilor financiare pentru credite

Vineri, 10 noiembrie, fiind publicat în „MO”, a intrat în vigoare Conceptul Sistemului informațional de gestiune a garanțiilor financiare pentru credite (SI GGFC), unul din obiectivele căruia constă în crearea resursei informaționale a activității de garantare a creditelor desfășurate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în vederea creării și păstrării informațiilor cu privire la solicitarea, emiterea, monitorizarea, executarea și recuperarea garanțiilor financiare.

 

Conform Conceptului, SI GGFC reprezintă totalitatea de resurse şi tehnologii informaționale interdependente, fiind destinat înregistrării, păstrării, prelucrării, furnizării și utilizării informației și formării resursei informaționale cu privire la dosarele garanțiilor financiare pentru credite, la solicitanții de garanții financiare pentru credite, din momentul înregistrării acestora și până în momentul arhivării datelor.

 

Un alt obiectiv de bază al sistemului este furnizarea către mediul antreprenorial a unui instrument informatic capabil să reducă timpul necesar pentru solicitarea și obținerea garanțiilor necesare creditelor contractate, precum și pentru obținerea, în timp real, a informației privind trasabilitatea procesului de examinare a solicitării de emitere a garanției. Totodată, aplicarea noii resurse va diminua numărul erorilor admise la întocmirea formularelor și a documentelor obligatorii la solicitarea de către creditori a garanțiilor financiare, ca urmare a preluării automate a datelor din surse externe veridice

 

Alte scopuri urmărite prin implementarea SI este reducerea riscului falsificării sau denaturării informației primare prezentate de creditori și solicitanți în procesul de solicitare a garanțiilor financiare; digitalizarea și transparentizarea activității de evaluare a cererilor de garantare de către ODA; reducerea cheltuielilor suportate de părțile implicate în procesul de garantare tradițional bazat pe procesarea documentelor pe suport de hârtie, prin tranziția la dosarul electronic și la fluxul electronic de documente și înregistrări.

 

Implementarea sarcinilor prevăzute în Concept va asigura crearea unui cadru de interoperabilitate între SI GGFC și sistemele informatice externe furnizoare și consumatoare de date și al unui nou mecanism de garantare a portofoliilor de credite, în conformitate cu prevederile HG nr. 709/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea, funcționarea și utilizarea Fondului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii.

 

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este desemnat în calitate de posesor al SI GGFC, iar Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului va fi deținătorul sistemului. Instituirea, dezvoltarea, întreținerea și asigurarea funcționării SI se va realiza din contul și în limitele mijloacelor financiare aprobate anual în bugetul MDED, din contul asistenței externe de care beneficiază ODA, precum și din alte surse legale.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство экономики

682 просмотры

Дата публикации:

13 Ноябрь /2023 08:00

Catalogul tematic

Электронные услуги | Новости

Ключевые слова

sistem electronic | Credite

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon