Монитор ГНС

Informația despre cotele impozitelor și taxelor locale, disponibilă pe site-ul autorității fiscale

Serviciul Fiscal de Stat are ca prioritate asigurarea accesului liber și comod la informația de ordin fiscal prin toate canalele disponibile, obiectivul urmărit fiind majorarea continuă a nivelului de conformare voluntară a contribuabililor.
 

În acest sens, informăm despre posibilitatea de a consulta pe pagina-web a SFS deciziile privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de către autoritățile publice locale. Informația respectivă poate fi găsită în meniul Legislație, pagina „Acte emise de către AAPL”.
 

Pentru comoditatea utilizatorilor de informație, deciziile necesare pot fi identificate prin aplicarea filtrelor precum: Direcția deservire fiscală (DDF), Raioane, Localitatea, Anul.
 

Este important de menționat că, angajații Direcțiilor deservire fiscală actualizează în permanență acest compartiment, astfel încât veți putea consulta atât deciziile inițiale, cât și modificările acestora pe parcursul anului.
 

Totodată, precizăm că, deciziile consiliilor locale din cadrul administrației publice locale privind aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale sunt publicate și în Registrul de stat al actelor locale: www.actelocale.gov.md.
 

*Notă: Responsabilitatea aferent legalității și temeinicii deciziilor adoptate revine autoritățile publice locale.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

871 просмотры

Дата публикации:

28 Ноябрь /2023 08:27

Тематика:

Налоговые новости

Ключевые слова

Activitate SFS

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon