Новости

ISM: 21650 mii de încălcări constatate în 11 luni

Inspectorii de muncă au efectuat în 11 luni ale anului curent 2970 controale de stat în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă, inclusiv planificate, la 1328 unități (586 – în sectorul public și 742 – în sectorul real), controale inopinate – la 666 angajatori (167 în sectorul public, 485 – în sectorul real și 14 – la angajatori persoane fizice).

 

Conform datelor oferite de Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM), în perioada analizată au fost supuse controlului 1994 unități cu un număr de 116,3 mii salariaţi. Astfel, în domeniul raporturilor de muncă au fost verificate 721 unități, 115 – în domeniul securității și sănătății în muncă, 1130 controale au fost complexe și 28 – în domeniul migrației de muncă.

 

Din numărul total de entități verificate de către ISM în lunile ianuarie-noiembrie 2022, 19% sunt din domeniul învățământului, 17% – din ramura comerțului, câte 12% – alte activități de servicii și domeniul administrației publice, 10% – agricultură și silvicultură, 7% - industria prelucrătoare, câte 5% - domeniul sănătății și ramura de construcțiii, 4% - ramura de transport etc.

 

În rezultatul acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost constatate 21650 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, dintre care 11119 – în domeniul raporturilor de muncă, 10529 – în domeniul securității și sănătății în muncă și 2 – legate de plasarea în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor RM.

 

De către inspectorii de muncă a fost efectuat controlul privind modul de stabilire şi termenii de achitare a salariilor, fiind efectuate 173 verificări planificate și 164 – inopinate, în urma acestora fiind constatat că 333 unități au admis restanţe salariale și neachitarea altor plăți în sumă de 77,5 mil. lei față de 11,2 mii angajați. În acest sens, au fost întocmite 21 procese-verbale care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

 

În contextul contracarării fenomenului „muncii la negru” și minimizării practicii de achitare a salariilor „în plic”, la 31 angajatori persoane juridice și 18 angajatori persoane fizice au fost depistate 65 persoane ce activau fără forme legale de angajare. Și în acest caz au fost încheiate 32 procese-verbale, care urmează a fi examinate în instanța de judecată.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Государственная инспекция труда РМ | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

774 просмотры

Дата публикации:

21 Декабрь /2022 07:58

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

securitatea muncii | control de stat | Inspectoratul de Stat al Muncii

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon