Новости

Legea privind SRL va stabili particularitățile majorării capitalului social prin aporturi suplimentare ale asociaților/terților

Prin hotărârea generală a societății cu răspundere limitată (SRL), capitalul social al acesteia va putea fi majorat prin vărsarea aporturilor suplimentare de către asociați și/sau terți.

 

Pe ordinea de zi a ultimei ședințe ale Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător este inclus proiectul modificărilor al Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, elaborate de către Ministerul Economiei și Digitalizării în scopul eliminării mai multor bariere birocratice, neargumentate de restricție în activitatea desfășurată de către SRL.

 

Conform proiectului, fiecare asociat va fi în drept de preempțiune la vărsarea unui aport suplimentar în limita majorării aprobate a capitalului social, proporțional cu cota sa din capitalul social al SRL.

 

Terții și asociații vor putea face aporturi suplimentare după realizarea de către fiecare asociat a dreptului de preempțiune sau după refuzul de realizare a acestui drept, în limita diferenței dintre valoarea majorării capitalului social și valoarea aporturilor suplimentare vărsate de asociați, numai dacă acest lucru este prevăzut prin hotărârea adunării generale a asociaților privind majorarea capitalului social prin vărsarea de aporturi suplimentare.

 

Se propune ca în hotărârea adunării generale privind vărsarea de aporturi suplimentare să se indice valoarea totală a majorării capitalului social, raportul dintre valoarea majorării și valoarea cotei fiecărui participant și valoarea planificată a capitalului social. Aporturile suplimentare se vor vărsa în perioada stabilită prin hotărârea adunării generale, dar nu mai târziu de un an de la adoptarea hotărârii.

 

În condițiile aprobării completărilor propuse la Legea nr.135/2007 în redacția propusă, terții și asociații vor varsă aporturile suplimentare în termen de șase luni de la expirarea termenului de vărsare a aporturilor suplimentare de către asociații care nu și-au realizat dreptul lor de preemțiune, dacă un termen mai scurt nu este stabilit prin hotărârea adunării generale.

 

Totodată, proiectul prevede că prin statut sau hotărârea votată unanim de toți asociații SRL să se poată prevedea posibilitatea asociaților de a vărsa aporturile suplimentare fără respectarea proporției cotelor lor în capitalul social, alte termene pentru vărsarea aporturilor suplimentare sau dreptul de a vărsa aporturi suplimentare doar pentru anumiți asociați sau terți, precum și poate fi exclusă etapa de vărsare a aporturilor suplimentare de către asociații care au drept de preempțiune.

 

SRL vor putea încheia un acord cu asociatul unei societăți și/sau cu un terț cu privire la vărsarea aportului suplimentar, conform căruia asociatul și/sau terțul se vor obliga să verse un aport suplimentar, iar societatea, respectiv, să mărească valoarea cotei sale în capitalul social sau să admită terțul în societate cu cota respectivă în capitalul social.

 

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1286 просмотры

Дата публикации:

17 Май /2023 07:58

Catalogul tematic

Новости | Прирост капитала

Ключевые слова

asociații SRL | capital social

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon