Новости

Mecanismul aprecierii de către APL a valorii de inventariere a bunurilor imobile în scopul impozitării

În scopul impozitării bunurilor imobile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate sau valoarea evaluată în scopul impozitării, autoritățile administrației publice locale (AAPL) pot institui Comisia de specialitate pentru inventarierea bunurilor imobile în cadrul primăriilor.

 

Vineri, 22 martie în Monitorul Oficial a fost publicată HG nr.193 din 13 martie 2024 care prevede completarea HG nr. 827/2020 cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării cu o anexă nouă (nr. 3) Regulamentul cu privire la aprecierea sau actualizarea valorii de inventariere a bunurilor imobile în scopul impozitări (Regulament), prevederile căruia se recomandă a fi aplicate pentru bunurile imobile din localitățile unde nu a fost efectuată evaluarea masivă de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate în scopul impozitării.

 

În atribuțiile Comisiilor de inventariere sunt incluse identificarea bunurilor imobile a căror valoare de inventariere urmează a fi apreciată sau actualizată din raza teritoriului administrat de primărie; aprecierea sau actualizarea valorii de inventariere a bunurilor imobile din raza teritoriului administrat de primărie; calcularea/determinarea costului bunurilor imobile în scopul impozitării; transmiterea rezultatelor Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei.

 

Conform Regulamentului, procesul de apreciere sau actualizare a valorii de inventariere a bunurilor imobile în scopul impozitării reprezintă o consecutivitate de activități care vor include lucrări pregătitoare; colectarea datelor de piață; determinarea unui preț mediu de piață pentru un metru pătrat al construcției principale / auxiliare, pentru aprecierea sau actualizarea valorii de inventariere conform situației de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective; aprobarea prin decizia AAPL a prețurilor medii de piață pentru un metru pătrat al construcției principale și al construcției auxiliare, caracteristicile care pot influența valoarea; calcula/determina costul bunurilor imobile în scopul impozitării.

 

Se prevede că în scopul acumulării datelor de piață, pentru aprecierea sau actualizarea valorii de inventariere în scop de impozitare, Comisia va putea colecta date din surse precum: arhivele organelor cadastrale; Banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile; SIA „Cadastrul Fiscal” al bunurilor imobile similare aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, care au fost evaluate anterior; valoarea din SIA ,,Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale” a bunurilor imobile similare aflate pe teritoriul UAT; analiza pieței efectuată în scopul elaborării modelelor de evaluare de către organul responsabil de implementarea politicii statului în domeniul evaluării etc.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

419 просмотры

Дата публикации:

25 Март /2024 08:00

Catalogul tematic

Налоговые новости | Налог на недвижимое имущество

Ключевые слова

inventariere | impozit imobiliar | bunuri imobiliare | mecanism

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon