Новости

Mecanismul de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public urmează a fi modificat

Regulamentul privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public urmează a fi modificat. Ministerul Finanțelor a inițiat procesul de elaborarea a proiectului de modificare a Regulamentului menționat (aprobat prin HG nr.556/2019).

 

Proiectul are drept obiectiv îmbunătățirea mecanismului de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public, instituit la nivel național, cu scopul de a satisface cerințele de competență (cunoștințe și abilități) necesare pentru exercitarea atribuțiilor funcției de audit intern, prin instruire și validare a calificării profesionale în domeniu. 

 

În acest sens, Ministerul Finanțelor solicită ca persoanele interesate să prezinte propunerile de modificare a Regulamentului până la 17 aprilie, la adresa electronica ludmila.popa@mf.gov.md

 

Precizăm, Regulamentul privind dobândirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public stabilește procesul de organizare şi evaluare a pregătirii profesionale a auditorilor interni, a auditorilor interni superiori, a auditorilor interni principali și a personalului cu funcții de conducere a activității de audit intern în sectorul public. Astfel, Regulamentul stabileşte cerințele de pregătire, criteriile de eligibilitate pentru admiterea la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, regulile de desfășurare a examenelor de evaluare a cunoștințelor, atribuțiile şi modul de organizare a activităţii Comisiei de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public, precum şi condiţiile de adoptare a deciziei privind eliberarea, menţinerea, suspendarea şi retragerea certificatului de calificare profesională.

 

Conform normelor actuale, pe parcursul a doi ani de la data angajării, auditorul intern are obligația să participe la nivelul Programului de instruire care satisface necesarul de competenţă profesională pentru funcţia deținută, obținând certificatul de evaluare a cunoștințelor în domeniul auditului intern în sectorul public.

 

Cu detalii despre modificări vom reveni pe parcursul elaborării și promovării proiectului.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

260 просмотры

Дата публикации:

08 Апрель /2024 08:00

Catalogul tematic

Aудит | Налоговые новости

Ключевые слова

centrul de certificare | sectorul public | audit intern

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon