Новости

Mecanismul determinării rolului statului în calitate de întreprinzător, elaborat

 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea mecanismului de triere a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital de stat (companii de stat), elaborate în scopul determinării rolului statului în calitate de întreprinzător şi argumentării menținerii în proprietatea statului a anumitor entități, a fost înaintat spre consultări publice de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

 

În opinia autorilor proiectului, actualmente se constată lipsa unei abordări sistemice privind justificarea proprietății de stat.  Astfel, la întocmirea/modificarea, atât a listei bunurilor nepasibile privatizării, cât și listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, nu există o viziune clară sau un algoritm de ce anume aceste companii de stat sunt incluse, la fel cum nu este clar care sunt motivele din care lista poate fi supusă revizuirii.

 

Mecanismului de triere prevede clasificarea întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital de stat în cinci categorii: companii de stat nepasibile privatizării; companii de stat recomandate pentru reorganizare în altă formă juridică de organizare; companii de stat pasibile pentru privatizare după restructurare/modernizare; companii de stat pasibile pentru privatizare în mod prioritar; companiile de stat recomandate spre lichidare.

 

Pentru fiecare categorie menționată, în proiect sunt stabilite un set de criterii distinctive, care vor permite fundamentarea deciziei de încadrare a entității în una din aceste categorii. Criteriile propuse iau în considerare atât rolul și specificul de activitate al companiei de stat, cât și performanța și sustenabilitatea financiară a acesteia.

 

De exemplu, justificația de a menține în proprietatea statului anumite companii de stat va deriva din raționamentul că statul trebuie să acționeze în interes public, spre beneficiul tuturor cetățenilor și să asigure un nivel suficient de control în domeniile de o importanță și sensibilitate sporită pentru securitatea statului. Din această perspectivă, pentru clasificarea în categoria companiilor de stat nepasibile privatizării, va fi necesară o motivație complexă, care să includă motive legate de menținerea controlului asupra infrastructurii strategice, asigurarea securității naționale, păstrarea controlului asupra monopolurilor naturale sau fiscale, precum și alte raționamente temeinice în acest sens.

 

Categoriei companii pasibile pentru privatizare după reorganizare/restructurare se vor atribui entitățile aflate în dificultate financiară, dar care dețin în portofoliul active valorase, care ar putea fi separate de cele neperformante și valorificate de către stat. Acest proces urmează a fi privit ca o etapă premergătoare privatizării, efectuată în scopul de a întări capacitatea entităților de a se adapta la condițiile economice și de ași valorifica pe deplin potențialul de creștere și dezvoltare, care ulterior să devină mai atractiva pentru potențialii investitori.

 

Proiectul va fi consultat până la 18 septembrie anul curent.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

454 просмотры

Дата публикации:

13 Сентябрь /2023 09:32

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

întreprinderi de stat | activitate de intreprinzator

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon