Новости

Mediul de business propune măsuri de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări

Conform datelor, deșeurile din construcții și demolări constituie peste 1/3 din totalul reziduurilor generate în UE. Aceste deșeuri sunt cele generate de activitățile de construcții, renovări, reparații și demolări de case, structuri mari de construcții, drumuri, poduri, diguri și alte tipuri de construcții etc, iar gestionarea deficitară a acestora este o problemă atât pentru mediu, cât și pentru economie, dar și pentru societate, în general.

 

Astăzi, în cadrul unei discuții publice la subiectul deșeurile din construcții și demolări în contextul economiei circulare, organizată de Camera de Comerț Americană din Moldova, reprezentați ai mediului de afaceri, precum și ai autorităților publice, au scos în evidență principalele probleme, dar și soluții pentru rezolvarea acestora.

 

După cum a menționat Tatiana Țugui, directoare executivă Asociația Obștească Pro Mediul, la moment, Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, prevede aplicarea mecanismului responsabilității extinse a producătorului, cu ținte de colectare pentru 6 fluxuri de deșeuri: ambalaje, deșeuri din echipamente electrice și electronice, acumulatoare, uleiuri uzate, anvelopele și mașinile scoase din uz. Totodată, la nivel european aceste mecanisme se extind la tot mai multe fluxuri de deșeuri, cum ar fi textile, moblier etc. Astfel, o soluție pentru gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări ar fi extinderea mecansimului REP și asupra acestor tipuri de deșeuri.

 

De asemenea, directoarea Pro Mediu a menționat că urmează să intre în vigoare Regulamentul privind transferurile de deșeuri, ce stabilește proceduri și regimuri de control pentru transferurile de deșeuri, în funcție de originea, destinația și ruta transferului, de tipul de deșeu transferat și de tipul operațiunii de gestionare care se aplică deșeului la destinație. Astfel, după cum a explicat, orice șofer de camion care transportă deșeuri pe traseu va putea fi oprit și întrebat unde îl depozitează, iar șoferul va trebuie să dețină o fișă transport în acest sens.

 

Precizăm, că la consultări publice este expus și un proiect de lege pentru modificarea Legii privind deșeurile, ce vine cu mai multe amendamente, inclusiv ce se referă la definiția deșeurilor municipale, care este completată pentru a determina domeniul de aplicare al pregătirii pentru reutilizare și al obiectivelor de reciclare și include, prin urmare, deșeurile provenind de la gospodării și din alte surse care sunt gestionate de municipalități sau în numele acestora. Totodată, proiectul propune o modalitatea revăzută de autorizare a instalaţiei şi/sau activităţii pentru gestionarea deşeurilor, fiind propusă o  autorizație de mediu pentru gestionarea deşeurilor în instalații pentru valorificare sau eliminare a deșeurilor; pentru tratarea deşeurilor în instalații mici; pentru comercializarea deșeurilor și la desfășurarea activităților de implementarea responsabilității extinse a producătorului.

 

Vasile Efros, șef al Direcției planificare și mediu, Primăria mun. Chișinău, a menționat că la nivel de primărie, a fost elaborat proiectul Regulamentului de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări în mun. Chișinău, ținând cont de Normativul în construcții, aprobat în anul 2014. Proiectul Regulamentului poate fi consultat aici.

 

Discutăm în ultima perioadă tot mai mult despre deșeurile din ambalaje și deșeurile din echipamente electrice și electronice, implementarea mecanismului Responsabilității Extinse a Producătorilor, despre alte tipuri de deșeuri, însă deșeurile din construcții a rămas cumva un subiect mai puțin abordat. Este un subiect actual nu doar în Moldova, fiind discutat și la nivelul UE, considerând că din tot volumul de deșuri produs la nivel de UE, deșeurile din construcții reprezintă circa 1/3, a menționat Mila Malairău, directoare AmCham Moldova.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

625 просмотры

Дата публикации:

06 Октябрь /2023 15:30

Тематика:

Новости

Ключевые слова

epurarea deşeurilor industriale

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon