Мнения

Experţii despre realităţile sectorului financiar-bancar din Moldova

Transparency International - Moldova și IDIS Viitorul au realizat un raport care cuprinde rezultatele monitorizării evoluțiilor din sectorul financiar-bancar, urmare a fraudelor bancare masive care au avut loc în Republica Moldova. Experții atrag atenția asupra majorării ponderii creditelor compromise cu 1,2 mlrd. lei, care s-a produs în mai puțin de un an. Experții de la Transparency International - Moldova și IDIS Viitorul menționează că sectorul financiar-bancar se află într-o etapă dificilă de recuperare după criza din 2014, care a scos în evidență problemele sistemice pe care le întâmpină băncile: insuficiența de transparență a acționarilor și beneficiarilor efectivi, proceduri vagi de oferire a creditelor, management slab, proceduri de control și audit interne slabe, etc. În primele luni ale anului 2017 sectorul bancar se află în continuă dificultate, volumul de credite acordate economiei este în scădere, reducându-se pe parcursul unui an cu peste 3 mlrd. lei. Totodată, volumul de credite dubioase/compromise rămâne neschimbat, ceea ce permite să conchidem că băncile pierd clienții de bună credință, însă nu pot rezolva probleme cu clienții răuplatnici. Descreșterea cererii pentru credite din partea afacerilor și populației, precum și gestionarea neconformă a portofoliilor de credite, au determinat creșterea ponderii creditelor proaste de la 9,8% în iunie 2016 la circa 11% în martie 2017. Transparency International - Moldova și IDIS Viitorul susțin că situația este alarmantă, în special atunci când este analizată ponderea creditelor proaste pe fiecare bancă. Astfel, pe parcursul unui an s-a înrăutățit considerabil situația la Victoriabank, unde ponderea creditelor proaste s-a majorat de la 18,8% în iunie 2016 până la 26,2% în martie 2017. Este de remarcat faptul că Victoriabank este una din cele 3 bănci aflate în proceduri speciale impuse de către BNM. La celelalte două bănci aflate sub supravegherea BNM (MAIB și MICB), ponderea creditelor proaste este mai mică decât media pe sistemul bancar, iar la MICB se atestă o ușoară îmbunătățire a portofoliului de credite. Având în vedere că cele mai mari portofolii de credite sunt concentrate anume în cele trei bănci supravegheate de BNM, experții conchid că 73% din toate creditele problematice din sistemul bancar sunt concentrate în aceste trei bănci. Adică, BNM în prezent este responsabilă, direct sau indirect, de gestionarea și soluționarea a ¾ din creditele proaste din sistemul bancar. În acest context, este conchis faptul că, aparent, BNM a reușit stoparea procesului de formare a creditelor noi dubioase și compromise, însă soluționarea celor existente este dificilă. Volumul creditelor dubioase și compromise a rămas practic neschimbat, însă s-a modificat structura lor. Dacă în iunie 2016 prevalau creditele dubioase de 2,1 mlrd. lei față de 1,6 mlrd. lei credite compromise, atunci în martie 2017 volumul creditelor dubioase s-a redus la 920 mil. lei, în schimb creditele compromise au crescut până la 2,8 mlrd. lei. Experții susțin că nu a fost posibilă soluționarea problemele cu majoritatea creditelor dubioase și ele s-au transformat în credite compromise. În schimb, a fost redus considerabil volumul creditelor dubioase noi create. Ei consideră că în 1-2 ani situația se va ameliora, însă acest lucru este posibil doar prin îmbunătățirea procesului de gestionare a creditelor proaste și relansarea creditării cu respectarea rigorilor prudențiale și de bună guvernanță.

via | agora.md

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1263 просмотры

Дата публикации:

19 Июль /2017 15:45

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

BNM | BĂNCILE MOLDOVENEȘTI | credite bancare | Transparency International-Moldova | IDIS Viitorul

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon