Мнения

Mai multă predictibilitate în procesul de achiziții din banii publici

Experții IDIS Viitorul au salutat elaborarea și intrarea în vigoare, cu începere din 1mai 2016, a noii Legi privind achizițiile publice, în cadrul evenimentului de lansare a raportului „Achiziţiile publice în Republica Moldova – probleme, reglementări noi şi reforme aşteptate”. Precum a menționat Viorel Chivriga, director de programe la IDIS Viitorul, noua lege armonizează cadrul legislativ național la cel comunitar. Sunt precizate procedurile de achiziții din banii publici, facilitate căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții, preconizat tratamentul egal al operatorilor economici și asumarea răspunderii în desfășurarea procesului de achiziții publice. Diana Enachi, expert IDIS Viitorul, s-a referit detaliat la câteva elemente noi pe care le aduce documentul nominalizat. Astfel, Lega se va aplica asupra contractelor de achiziții publice de bunuri și servicii, valoarea cărora este mai mare decît pragul de 80mii lei (față de 40 mii lei, prevăzute în legea veche). Pentru achizițiile de lucrări acest prag este de 100 mii lei (față de 50 mii lei, în legea veche). Sunt stabilite mai clar funcțiile Agenției Achiziții Publice. AAP examinează și înregistrează documentele de atribuire a contractelor depuse de către autoritățile contractante în decurs de 7 zile de la data depunerii. În legea veche acest termen era de 15 zile. A fost redus de la 15 la 10 zile și termenul de înregistrare a contractelor de achiziții publice încheiate în urma procedurilor de achiziții. Un element esențial al noii legi este faptul că prevede includerea în componența grupurilor de lucru care efectuează achizițiile publice a reprezentanților societății civile. Aceasta se va face la solicitarea lor și numărul persoanelor ce prezintă societate civilă nu trebuie să depășească o treime din componența grupurilor de lucru. Totodată, reprezentanții societății civile vor avea vot consultativ, ceea ce nu e prea corect, a continuat Diana Enachi. Noua lege obligă autoritățile contractante să elaboreze planuri anuale și trimestriale de achiziții publice, să le facă transparente. Sunt prevăzute două criterii de atribuire a contractelor. De rînd cu prețul cel mai scăzut, care se aplica, va fi analizată și oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-material. Și, desigur, o prevedere foarte importantă se referă la crearea Agenției pentru Soluționarea Contestațiilor. Astfel că Agenția Achiziții Publice nu se va ocupa de lucrul acesta, va fi evitat conflictul de interese. Potrivit modificărilor și completărilor, care au fost elaborate, înainte de intrarea în vigoare a Legii noi Agenția pentru Soluționarea Contestațiilor se va subordona direct Parlamentului, această practică există în multe țări europene, - a relevat ea. Experții IDIS Viitorul au subliniat că, deși au trecut 9 luni din momentul adoptării Legii, cadrul normativ nu a fost aprobat în totalitate. Au fost elaborate doar cîteva regulamente. Iar, în prezent, se lucrează aspra altor documente. În opinia experților independenți, ar fi cazul să fie urgentate lucrurile. Este necesar să fie prevăzute mijloace pentru instruirea membrilor grupurilor de lucru. Deseori se comit erori, din cauză că oamenii nu cunosc ce trebuie să facă. În opinia noastră, ar trebui de elaborat ghiduri, care ar stabili acțiunile autorităților contractante în procesul de achiziții, a membrilor grupurilor de lucru, precum și a operatorilor economici, – a mai adăugat Diana Enachi. Achiziții publice dețin o pondere importantă în BPN. De exemplu, în anul 2014, valoarea contractelor de achiziții înregistrate a însumat 11,54 miliarde lei, ce constituie 10,3% din PIB. În 2015, procurările de bunuri și servicii au fost în mare parte suspendate, din lipsa de bani. În țările europene această cotă variază între 15 și 30% din PIB.
author icon

Мария Трифан

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1543 просмотры

Дата публикации:

17 Июнь /2016 15:56

Тематика:

Новости

Ключевые слова

achizitii | bani publici | IDIS Viitorul | achizitii publice | proceduri de achizitii | procurare bunuri | procurare servicii | Agentie achizitii publice

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon